Det är i SVT Västerbottensnytt som upphandlingen av kött i Lycksele och Umeå kommun speglats de senaste dagarna. Lycksele kommun har skrivit avtal med ett antal lokala lantbrukare om att leverera kött till de offentliga institutionerna. Det är dyrare än import, men samtidigt är kvaliteten högre, och svinnet mindre.

I Umeå kommun däremot erbjuder man verksamheterna att välja mellan svenskt och polskt kött, och hävdar att kraven på produktionen av det polska köttet väl följer svensk djurskyddslagstiftning. Genom att välja polskt kött sparar kommunen kortsiktigt in 800 000 kronor. 

Foto: Ester Sorri

– Det är märkligt att man påstår att produktionen är likvärdig den svenska. Exempelvis ger man djuren i lantbruket i Polen tolv gånger mer antibiotika än i Sverige*. Orsaken till att vi har liten antibiotikaanvändning i lantbruket i Sverige är framför allt vår goda djuromsorg, säger Arne Lindström.

Jordbruket förser Umeå med jobb

I Umeå kommun finns mindre än en femtedel av länets åkerareal, men ändå hamnar cirka 80 procent av det samlade värdet från länets jordbruk i Umeå kommun, tack vare att en stor del av förädlingen sker där.
– Umeå har många arbetstillfällen och skatteintäkter tack vare lantbruket i länet. Genom att inte handla lokalt sågar Umeå kommun av den gren den sitter på. Och utan ett fungerande jordbruk i hela länet blir det inte heller någon förädlingsindustri, poängterar Arne Lindström.

Dubbla budskap

Vid LRFs tidigare kontakter med den politiska ledningen i Umeå har man sagt sig vilja värna den lokala livsmedelsproduktionen.
– När vi sedan får höra något annat i nyhetsinslag blir vi förbryllade. Vi har nu ett bokat möte med kommunledningen framöver, och hoppas där få klarhet i vad Umeå kommun egentligen vill, avslutar Arne Lindström.

*Källa: Europeiska Läkemedelsmyndigheten 2015

Se tabell med antiobiotikaanvändning i foldern - korta fakta om svensk nötsköttsproduktion