LRF Västerbotten har i år lyft den lokala osten vid flertalet aktiviteter där konsumenter finns. Bakgrunden är givet den kris mjölknäringen befinner sig i. Satsningen fortsätter nu till helgen då LRF Västerbotten har en monter på lördag den 10/9 och söndag den 11/9 på Umeå smakfestival , som i år hålls på Skeppsbron.

– Vi kommer att bjuda på smakprover av Norrmejeriers ostar, erbjuder en tipstävling med chans att vinna ostar, och har även aktiviteter för barn. De får t ex vara med i gissningslekar och prova pricka ned mjölkkartonger med boll, berättar Annika Häggmark, verksamhetsutvecklare vid LRF Västerbotten.

Mjölkbonde intervjuas på scenen

Huvudbudskapet till konsumenterna är att handla lokal ost, om man vill ha kvar bönder och kor, jobb och öppna landskap. LRFs monter kommer att finnas i mitten av området på Umeå smakfestival. På lördagen kl 11.40, kommer dessutom Erika Larsson (bilden), mjölkbonde tillika ledamot i LRFs regionstyrelse, Rödå, Vindeln, att intervjuas på scenen.

Västerbotten blir vad vi äter!

Det övergripande budskapet till konsumenterna är att vi kan påverka hur vårt län utvevklas genom att välja lokal mat - Västerbotten blir vad vi äter!
I anslutning till konsumentaktiviteterna har ett antal filmer på det temat,där lokala profiler och andra personer berättar om varför de väljer lokal mat publicerats i sociala medier. LRF har även producerat andra filmer, t ex där bonden Pär Antonsson, Övre Bäck, Skellefteå, förklarar sambandet mellan åtgången av mjölk och ost. Filmen har i skrivande stund visats 16 000 gånger, och cirka 46 000 personer har sett den i sitt flöde på Facebook.