Det är givet för att stärka de hårt ekonomiskt pressade LRF-medlemmarna med mjölkproduktion som LRF vill göra konsumenterna uppmärksamma på att det finns god lokal ost att handla. Även om norrlänningarna överlag är lojala och köper lokal dryckesmjölk och fil, skulle ett ökat köp av lokala ostar bli ett lyft för mjölkproducenterna, då det går åt tio liter mjölk för att ta fram ett kilo ost.
Denna enkla sifferexercis är något som LRF på olika sätt försökt nå ut med vid aktiviteterna.

Svea Grenholm var en av besökarna i
LRFs monter på Matfesten i Skellefteå.

Barnaktiviteter

Vid Matfesten i Skellefteå den 25-28 augusti , Umeå Smakfestival den 9-11 september och Grönt Expo i Ånäset den 20-21 augusti har LRF-personal, förtroendevalda och mjölkbönder bjudit besökarna på smakprover av Norrmejeriers ostar. Det har även ordnats aktiviteter för barnen, som att gissa antal liter mjölk i en hink och vilka olika matprodukter som kommer från kon. Dessutom har besökarna kunnat delta i en tipstävling med frågor med bäring på mjölk och ost.

Hugo Pahlberg, Ursviken, "smakar" på
ost vid Matfesten i Skellefteå.

Bussresa till mjölkgård

I samband med Matfesten i Skellefteå ordnade dessutom LRF Ungdomen i Västerbotten en bussutflykt till Renbergsvattnets lantbruk, för ett 15-tal intresserade konsumenter. På Matfesten i Skellefteå och Umeå Smakfestival intervjuades dessutom mjölkbönder på scenen, och fick berätta om lokal ost och jordbruk.

Mikael Olofsson, Renbergsvattnet lantbruk
och Susann Lindmark, Nickängets lantbruk,
 intervjuades av Sofia Andersson Lundberg
och Sanna Lundmark på Matfesten i Skellefteå.

 

Erika Larsson, mjölkbonde, Rödå,
Vindeln (t v) intervjuades av Anna
Axelsson vid Umeå Smakfestival.

Andra aktiviteter med osttema har ordnats av lokalavdelningarna, t ex vid Vännäsby gatufest, Självhushållsmässan Vännäsby, bonde i butik i Bjurholm etc.
Den lokala osten har också presenterats vid en träff med restauranghögskolans elever i Umeå, och vid arrangemanget Jorden och skogen i stan i Umeå, som riktar sig till mellanstadieelever.

Västerbotten blir vad vi äter!

Det övergripande budskapet till konsumenterna är att vi kan påverka hur vårt län utvecklas genom att välja lokal mat - Västerbotten blir vad vi äter!
I anslutning till konsumentaktiviteterna har ett antal filmer på det temat, där lokala profiler och andra personer berättar om varför de väljer lokal mat publicerats i sociala medier. LRF har även producerat andra filmer, t ex där bonden Pär Antonsson, Övre Bäck, Skellefteå, förklarar sambandet mellan åtgången av mjölk och ost. Filmen har i skrivande stund visats 16 000 gånger, på Facebook, och cirka 46 000 personer har sett den i sitt flöde där.
Se alla filmer här!

Mässtidning

I samband med Matfesten i Skellefteå fanns LRF med i deras mässtidning som distribueras som bilaga i tidningen Norran. Vi medverkade i redaktionell text och bild samt hade en stor annons. Vi har även synts i programmet, på Matfestens och Umeå Smakfestivals hemsidor och deras sociala medie-kanaler.