Tidigare år har arrangemanget, som riktar sig skolelever på mellanstadiet, finansierats via LRF Riks, men pengarna har dragits in. Och LRF Västerbotten har bedömt att regionen inte själv kan bekosta hela det stora evenemanget som har kostnader på närmare 100 000 kronor.
– Då gick vi ut med en fråga till alla intressenter om de ville fortsätta vara med, och om de kunde bidra ekonomiskt på något sätt, berättar Annika Häggmark, projektledare för Jorden i skogen i stan på LRF Västerbotten.

25-tal olika intressenter

Varje år är det cirka 25 olika stationer på campus i Umeå, som eleverna får vandra mellan, med information och praktiska övningar. Bakom varje station står en intressent, allt från Västerbottens Potatis till Civilförsvarsförbundet, Norrmejerier och skogsbolag.
– Glädjande nog fick vi svaret att intressenterna ville fortsätta med de här dagarna i år, och en hel del av dem är med och bidrar med pengar, berättar Annika Häggmark.

Foto: TRONS

Viktig målgrupp för Norra Skogsägarna

Näst efter LRF Västerbotten är den största finansiären Norra Skogsägarna, som lovat en fast summa varje år i tre år.
– Det finns två huvudskäl till att vi vill nå den här målgruppen. Det ena är att vi behöver framtida arbetskraft inom skogen, och det andra är att vi vill ge en bild av vilken nytta skogsbruket har för samhället. Med Jorden och skogen i stan får vi möjlighet att möta elever som är öppna för att ta till sig kunskap om vår näring, säger Erik Jonsson, kommunikationschef på Norra Skogsägarna.

Övriga medfinansiärer är SCA, Svea Skog, Holmen, Lantmännen, länsstyrelsen, Jägareförbundet, Länsförsäkringar, Umeå Energi och Västerbotten Potatis.

Lärare räknar med evenemanget

Annika Häggmark berättar att arrangemanget under åren gått från att ha varit ett erbjudande från de gröna näringslivet till något som skolorna numera räknar med som ett stående inslag.
– Många av lärarna kan inte de här ämnena själva, och är glada över att det finns kunskap hos andra som kan förmedla den på ett roligt och inspirerande sätt. I många fall handlar det lika mycket om att lära lärarna som eleverna, säger Annika Häggmark.

Foto: Calle Bredberg

Tio-årsjubileum?

Frågan är då om det kan bli ett tioårs-jubileum nästa år?
– Vi är jätteglada över att vi inom jord- och skogsbruket kunnat gå ihop om det här i år, eftersom det är viktigt att nå framtidens konsumenter och beslutsfattare, och inspirera till yrkesval inom det gröna näringslivet. Jag hoppas att vi inom gruppen kan hitta lösningar till nästa år också, och allra helst en långsiktig lösning, säger Annika Häggmark.