Det var under sista veckan i september som det rådde febril aktivitet ute i kommunerna i Sverige, när LRF genomförde sin satsning "Tillsammans får vi landet att växa". I Västerbotten ordnade LRFs kommungrupper träffar med kommunpolitiker och tjänstemän, bl a på en av Vännäs kommuns största mjölkgårdar, Lundbergs lantbruk på Norrmalm.

Positiv till biogas

Kommunalrådet Johan Söderling är mycket nöjd med besöket, och berättar att han och kollegorna diskuterade jordbrukets framtid med LRFs kommungrupp.
– Det vore bra om man kunde hitta fler ben för jordbruksnäringen, t ex att leverera biogas om vi kunde få igång en sådan satsning. Sedan framkom det att kommunen kanske inte följer den kostpolicy som vi antagit, men vi kommer snart att ha ett möte med ett av de större köken. Jag menar att man i första hand ska välja lokalt kött, i andra hand svenskt. Om det blir för dyrt får man anpassa matsedeln så att det blir en mer varierad kost, säger Johan Söderling.

Anders Rönnberg, Brattfors, LRF Nordmaling, håller i stekspaden. Till höger om honom Helen Sundström Hetta, kommunchef.

Hamburgare i Nordmaling

Även i Nordmaling genomförde LRFs kommungrupp en träff med bönder och kommunpolitiker och tjänstemän. Det skedde utanför kommunhuset där det serverades lokalproducerade hamburgare, och LRFs regionordförande Arne Lindström hade ett anförande. Sedan blev det "mingel" bland de cirka 30 besökarna.
– Jag är lite besviken över att det var så dålig uppslutning från kommunstyrelsen, det känns som om de inte tar detta på allvar. Men positivt var att media var på plats, och kanske politikerna till nästa gång blir mer motiverade att komma om de vet att media bevakar vår aktivitet, säger Anna-Karin Lundberg i LRFs kommungrupp.

Fler aktiviteter

I Umeå träffade LRF kommunledningen och diskuterade offentlig upphandling av livsmedel. I Norsjö kommun medverkade LRF vid en inspirationsdag om småskalig livsmedelsförädling på Folkets hus i Bastuträsk, som Norran skrev om,  och i Malå arrangerade LRF ett frukostmöte med företrädare för kommunen och övriga näringslivet på temat biobaserad och förnybar samhällsekonomi, med många programpunkter.