Per-Gunnar Olofsson. Foto: Sebastian Dahl

– Det blev en fantastisk kväll där LRF-medlemmar, representanter för LRFs projekt, arbetsförmedlingen, Umeå kommun och Migrationsverket deltog. Genom att skapa mötesplatser hittar vi genvägar till integration. Hela kvällen gensomsyrades av allas vilja att vara en medmänniska.

Vad togs upp konkret?
– Vi har t ex en medlem som behöver folk till skogsröjning, men det är krångligt med vem som får jobba och inte, beroende på om man är asylsökande, har tillfälligt uppehållstillstånd etc. Nu lovade arbetsförmedlingen hjälpa till så att företagaren inte behöver ägna tid åt byråkratin.

Andra exempel?
– Ja, nyanlända behöver få komma ut på praktik, för att lära sig språket och om det svenska samhället. På mötet anmälde sig medlemmar som kunde ta emot praktikanter. Vi får då samtidigt en möjlighet att visa att landsbygden inte är öken, utan att det är ganska bra att bo här.

Idén om att landsbygden kan bidra fick du redan för ett år sedan?
– Ja, och då ringde jag till myndigheterna, men då hade de bara tid för akuta åtgärder. Nu är de mentalt förberedda för nästa steg, och att LRF samtidigt fick ett regeringsuppdrag att arbeta med de här frågorna blev som handen i handsken.

Vad händer nu?
– Nu ska vi i lokalavdelningen fundera vidare på vad som kan göras. Kanske blir det en ny träff, eller något annat.