Nationella Snöskoterrådets enkätundersökning besvarades av drygt 2 000 snöskoterförare i hela landet. En stor del av dessa, var tredje, tror att skoteråkning omfattas av allemansrätten.
– Många markägare berättar om hur andra har kört sönder deras mark, antingen med berått mod eller av ren okunskap om hur det påverkar marken. Körning på fel plats ger skador på skogsplantering och åkermarker, man måste därför hålla sig till leder och mark som inte kan ta skada, säger Magnus Norberg.

Förbjudet köra om skador kan uppstå

Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra snöskoter i plant- eller ungskog om det finns risk för skada på skogen. På planterad skogsmark får man inte köra om träden sticker upp mindre än 2 meter över snön. Det är inte heller tillåtet att köra över jordbruksmark om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på marken.
Läs mer om regler som gäller för snöskoterkörning.

På flera håll tas nu initiativ för en mera hållbar snöskoterkörning, med bland annat betalleder medan friåkningen styrs till avgränsade områden. Detta gäller särskilt i fjällområdena.
– Det här tycker vi är en bra väg att gå. I t ex Funäsdalen i Jämtland finns i dag ett driftbolag som bygger och sköter skoterleder, och som ägs gemensamt av markägare och turistoperatörer, säger Magnus Norberg.

"Man bör polisanmäla"

Vad ska då en markägare som fått skador på sin mark efter skoteråkning göra?
– Det är ett brott mot terrängkörningslagen och bör polisanmälas. Även om det kan vara svårt att bevisa vem som kört är det viktigt att visa att brotten finns och ge underrättelseinformation som kan hjälpa polisen i framtiden. På det sättet kan resurserna användas där de behövs, menar Magnus Norberg.
Det är också angeläget att nå ut med information till skoteråkarna om var det är tillåtet och inte tillåtet att köra. LRF har en representant i Nationella Snöskoterrådet, och driver denna och andra frågor där.