När LRF Västerbottens cirka 40 lokalavdelningar nu håller årsmöten (se i kalendern under aktiviteter på startsidan) finns möjlighet att påverka sammansättningen av styrelserna, komma in med motioner och ta upp andra viktiga frågor. Inte sällan går motionerna vidare till LRFs riksförbundsstämma.
–Om man vill förändra något är lokalavdelningen ett bra ställe att börja på. Sedan har jag märkt att allt fler hör av sig spontant direkt till mig eller andra i regionstyrelsen med synpunkter, vilket jag uppskattar. Jag tror att vi syns och hörs mer numera, bl a tack vare våra sociala medier, och då blir dialogen med medlemmarna en annan, säger Arne Lindström.

Maja Forslund och Kicki Lindgren i Byske Kågedalens LRF-avdelning.

Påverkan

Mycket har uträttas under 2016, såväl på riksplanet som på det regionala. I Västerbotten har året präglats mycket av påverkansarbete, på olika nivåer. Under sommaren och hösten har det handlat om aktiviteter riktade till konsumenter om att handla lokal ost, bl a genom LRFs medverkan på stora matfester, men även lokalavdelningarnas arbete på marknader och i butiker.

Mjölkbönderna Mikael Olofsson och Susann Lindmark intervjuas om jordbrukets betydelse på Matfesten i Skellefteå.

Samverkan ger resultat

Under vecka 39 genomförde LRFs kommungrupper i hela landet 140 möten med 850 politiker och andra nyckelpersoner för att visa på det gröna näringslivets betydelse. Ett antal av dessa möten skedde också i Västerbotten. När hela organisationen kraftsamlade steg antalet pressklipp och personer som nåddes i sociala medier. LRFs Facebooksidor nådde under denna vecka en halv miljon människor med budskap om jord- och skogsbrukets betydelse.
På riksnivå har kartan för det nationella stödet varit ett hett ämne.

”Ryter ifrån”

LRF Västerbotten har inte heller tvekat att sätta ned foten när t ex lokala politiker upphandlat polsk köttfärs istället för lokal/svensk, eller när nyöppnade IKEA i Umeå Skånemejeriers mjölk i restaurangen. Historier som fått stort utrymme i såväl traditionella medier som på sociala medier.
– Jag tycker att vi är ganska bra på att ”ryta ifrån” inom LRF Västerbotten. Men har vi glömt bort någon fråga är medlemmarna välkomna att höra av sig! säger Arne Lindström.

Utmaningar

Han pekar på vikten av att LRF har många och engagerade medlemmar när det nu kommer politiska förslag som t ex kilometerskatten, som skulle drabba såväl jord- som skogsbruket hårt. Andra utmaningar är hoten mot äganderätten, där t ex Artskyddsförordningen är en prioriterad fråga. Den kan innebära att blotta förekomsten av vissa fågelarter gör att man inte får avverka den aktuella skogen. I dag har den som förbjuds att bruka sin mark enligt artskyddsförordningen ingen rätt till ersättning.
– LRF är den enda organisation som arbetar med dessa frågor och som samtidigt kan erbjuda en bredd av expertis inom en rad områden som rör jord- och skogsbruk. Det är många fler som har nytta av att LRF driver dessa frågor, som borde gå med som medlemmar, avslutar Arne Lindström.