Med ålderns rätt är det dags att avrunda den här fantastiska tiden då jag haft förtroendet att företräda länets bönder, säger Arne Lindström.

Valberedningen har föreslagit att Lotta Folkesson, 46 år, Selsberg, Vännäs, tar över ordförandeskapet. Lotta Folkesson är i dag vice ordförande i regionstyrelsen samt ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse med flera uppdrag.

Många stridsfrågor

Arne Lindström, 67 år, Röbäck, Umeå, tidigare mjölkbonde som numera driver verksamhet med uthyrning av stallplatser samt växtodling, har ända sedan 1980-talet haft förtroendeuppdrag inom LRF. Han kom in i Västerbottens regionstyrelse 1994, och valdes till ordförande 2003.
Det har varit många stridsfrågor under ordförandetiden, och Arne Lindström är en stark röst i debatten, såväl på regionalt plan, som inom branschen i Sverige.
– Nej, vi har aldrig backat från några frågor, hur obekväma de än är, konstaterar Arne Lindström, som också gjort sig känd för att vara en vass skribent.

Initierade Komet

Under Arne Lindströms ledarskap har LRF Västerbotten varit tidigt ute i flera frågor. Dit hör skogsägares möjlighet att själv föreslå avsättningar av områden med höga naturskydd, istället för att myndigheter pekar ut dessa. Lindström fick igenom försök av det sk Komet-programmet och numera är metoden permanent i hela Sverige.
– Även om resultatet i Sverige bara är en blek kopia av vad det kunde ha varit, och endast ett komplement i den formella skyddsarsenalen, så har det skett en attitydförändring hos myndigheterna, menar Arne Lindström.

Renbetestvister

Ett annat viktigt projekt som Lindström drivit är försöken med burar på åkermark för att få en bild av hur renbetet påverkar skördarna. Projektet drev LRF tillsammans med Svenska Samernas Riksförbund, SSR. Här finns nu en samsyn om hur konflikter mellan samebyar och markägare kan minskas; genom att en statligt anställd neutral besiktningsman bedömer skadornas omfattning och därmed ersättning.
– Tyvärr har vi inte kommit i mål med detta. Däremot har vi genom samarbetet fått en ökad respekt och förståelse för våra respektive näringar, säger Lindström.

 

Offentlig upphandling

En fråga som LRF Västerbotten tidigt väckte opinion kring var dubbelmoralen i den offentliga upphandlingen, d v s krav från myndigheter på djurskydd och miljö i Sverige, men samtidigt upphandla importmat som producerats på i Sverige förbjudna sätt.
– Det här lyfts ju numera från högsta ort som förkastligt. Men trots att varenda politiker håller med oss - så finns det alltid någon brasklapp, något som gör att man kommer undan med handla billig import, konstaterar Arne Lindström.

"Har känt stödet från bönderna"

Det han bär med sig närmast hjärtat från tiden som ordförande är alla möten med enskilda medlemmar, inte minst bönder i inlandet med tuffa odlingsförutsättningar.
–Jag beundrar verkligen dessa företagare som har inställningen att ingenting är omöjligt!

Lindström har ofta rent handgripligt hjälpt enskilda medlemmar, och menar att det ligger i uppdraget.
– Vi har aldrig sett på medlemmarna som ett kollektiv utan vi har sett var och en. Det som varit mest betydelsefullt för mig är när jag känt stödet från länets bönder. Det tycker jag verkligen att jag har haft, säger Arne Lindström.