I det övergripande målet för den nationella livsmedelsstrategin slås fast att den totala livsmedelsproduktionen ska öka, något som kan bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

– Sverige har tappat en stor del av sin egen livsmedelsproduktion sedan EU-inträdet, och svenska politiker har hittills bara sett på. Att man nu har en bred politisk enighet och en vilja att vända skutan känns förhoppningsfullt, säger Arne Lindström.

"Måste bli konkreta politiska åtgärder"

De mål som presenterats tar sin utgångspunkt i de för livsmedelsbranschen oerhört viktiga områdena stärkt konkurrenskraft, ökad produktion, lönsamhet och ökad sysselsättning i nya och existerande företag. Här sägs att konkurrenskraft och lönsamhet ska prioriteras när det handlar om att sätta regler och villkor för branschen.

– Nu gäller det att strategin inte blir en hyllvärmare, utan omvandlas till skarpa och konkreta politiska åtgärder. Vi behöver villkor som gör att vi kan konkurrera med andra länder, men ändå slå vakt om våra svenska mervärden, säger Arne Lindström.