– Det känns roligt att få vara ett av valberedningens förslag och hoppas att jag kan bidra till LRF Ungdomens arbete och utveckling, säger han.

Pär Antonsson föreslås till fyllnadsval i ett år. Han är 35 år, driver mjölkproduktion i Övre Bäck, och har tidigare varit ordförande för LRF Ungdomen Västerbotten. Han har ett nuvarande uppdrag som ledamot i LRF Västerbottens regionstyrelse. Nu föreslås han alltså väljas in i LRF Ungdomens styrelse vid dess riksstämma.
–Ett viktigt område att arbeta vidare med är kommunikation med unga människor, som t ex LRFs arrangemang Jorden och skogen i stan, där skolelever får lära om våra näringar. Det bidrar till att minska avståndet mellan stad och land, och på sikt få fler att välja yrken inom de gröna näringarna, menar Pär Antonsson.

Pär Antonsson är en av fem nya ledamöter som föreslås väljas in i styrelsen. LRF Ungdomen håller riksstämma i Sånga-Säby den 8-9 mars.