Det var 2014 som regeringen aviserade att den ville se en vägslitageskatt, den så kallade kilometerskatten, och en utredning tillsattes senare. Den ska presenteras nu på tisdag den 28/2, men redan på söndagen meddelade regeringen att den säger nej till förslaget.

– Bedömningen är att med det förslag som kommer så riskerar svenska åkares konkurrenskraft att försämras, och det är inte acceptabelt, sade finansminister Magdalena Andersson (S) till TT.

"Attack på landsbygden"

Utredningen har inte i tillräckligt hög grad analyserat möjligheterna till en geografisk differentiering av vägslitageskatten. Flera debattörer har påpekat att skatten riskerar att slå hårt mot landsbygd som saknar järnvägs- och sjöförbindelser, inte minst LRF.
– Hela idén var feltänkt och en attack mot landsbygden. Både jord- och skogsbruket skulle ha drabbats mycket hårt, konstaterar Herbert Nyman, LRF Norrbottens ordförande.

"Utebliven försämring"

De samlade protesterna har gett resultat.
– Om vi alla suttit tysta är risken stor att förslaget genomförts i lugn och ro. Det lönar sig alltså att protestera, samtidigt som det här är ännu ett exempel på vad vi inom LRF brukar kalla för "uteblivna försämringar". För att få reell utveckling på landsbygden krävs mer offensiva åtgärder, säger Arne Lindström.

En sådan är att i högre grad använda biobränslen.
– I stället för en skatt på avstånd borde man se till att ersätta fossilt bränsle med förnybart biobränsle. De gröna näringarna står redo att leverera, men det måste till stimulanser för att få ordentlig fart på den här utvecklingen, säger Herbert Nyman.

Kan komma nytt förslag

Men än är inte sista ordet sagt. Regeringen vill ytterligare se över möjligheten att ta fram en geografiskt differentierad skatt. Ambitionen är att ett reviderat förslag ska läggas fram under mandatperioden, enligt TT.