På måndagen den 13 februari samlades 50 lantbrukare i Lycksele för ett möte med Isak From (S) och Kristina Yngwe (C), i miljö- och jordbruksutskottet.Träffen på Anisa arrangerades av LRFs kommungrupp i Lycksele, där Elisabeth Sjödin Ögren är ordförande. Hit kom lantbrukare från inlandet och kusten upp, men även andra med anknytning till det gröna näringslivet.

– Nedläggningarna av mjölkgårdarna i inlandet går rasande fort, och om inte något görs har vi snart inga kvar. Droppen blev när Jordbruksverket inte ens klarade av att betala ut de stöd vi har rätt till i tid, p g a att de bytt administrativt system, säger Elisabeth Sjödin Ögren.

Områdeskartan upp till diskussion

En het potatis under mötet var den omgjorda kartan för nationella ersättningen och kompensationsstödet, som började gälla 2016, där ett antal mjölkbönder förlorar upp till tolv öre per kilo mjölk. Kartan, som LRF menar inte är rättvisande då den enbart tar hänsyn till temperaturskillnader, är nu under utredning på näringsdepartementet, och en ny ska presenteras och börja gälla från 2019.
– Jag förstår att politikerna inte där och då kunde lova att vi skulle få tillbaka det stöd vi haft tidigare, men jag upplevde ändå att de lyssnade och tog till sig av vad vi berättade, säger Elisabeth Sjödin Ögren.

"Bra samtalsklimat"

Andra punkter som diskuterades var förslaget om den sk vägslitageavgiften, offentlig upphandling och den nationella livsmedelsstrategin, strandskyddet och andra äganderättsliga frågor som nyckelbiotoper.
– En av deltagarna berättade konkret om hur skogsbruket drabbas när man får en nyckelbiotop registrerad på sin mark. Det går ju inte att avverka och sälja, då ingen vill köpa sådant virke. Både Isak From och Kristina Yngwe höll med om att detta inte är acceptabelt, säger Elisabeth Sjödin Ögren.

Hon är trots avsaknaden av konkreta politiska löften om ändringar nöjd med mötet.
– Vi hade ett bra samtalsklimat där vi från lantbruket fick ta upp våra frågor. Nu hoppas vi att de tar med sig våra synpunkter, och att vi dessutom får återkoppling om hur de gått vidare med dessa, avslutar Elisabeth Sjödin Ögren.