Vad är det som lockar er dit?
– Det är ju lockande att hitta möjligheter att sälja. Vi säljer inte vår ost på så många livsmedelsbutiker i dag, och det tar tid och kraft att åka runt till alla.

gården i byn London, Vännäs, som du driver med sambon Christer Lindberg, har ni mjölk- och köttproduktion, men gör även egna ostar sedan tre år tillbaka. Hur kom ni in på det?
– Det var både av ekonomiska skäl och att jag tycker det är roligt! Nu har vi ytterligare ett ben att stå på, och det vi fått in på ostarna har vi i viss mån kompenserat mjölksänkningen.

Vilken typ av ostar har ni?
– I huvudsak pressad ost som vi lagrar i en jordkällare som vi byggt själva. Jordkällarens vildmögel lägger sig runt osten och ger smak åt den. Men vi gör även färsk ost.

Hur ser framtiden ut?
– Just nu ser det ljust ut. Mjölkpriset har vänt uppåt, och mycket kring osten börjar lägga sig tillrätta. Jag lär mig alltmer om hur jag kan styra ystningen så att osten blir som jag vill. Leveranserna till restauranger i Umeå är störst i mängd, men jag hoppas få komma in på fler butiker också.

Vad krävs för att osten ska sälja i butiker?
– Det krävs att butikschefen själv är engagerad, och förmedlar till de anställda att det lokala ska prioriteras. Vi har haft besök på gården från några av våra återförsäljare, som vill förstå vad de säljer. De kan då bygga på värdet med story-telling. Det krävs alltså mer från ledningen än att bara ha några planscher i butiken om att man satsar på lokalt.