LRF Skogsägarna firade nyligt en stor seger i och med beslutet i mark- och miljööverdomstolen, i fallet med svampen bombmurklan. I korta drag tolkar LRF beslutet som att samhället inte kan frånta någon rätten att använda sin egendom utan att få ersättning för det. Nu bjuds företrädarna för LRF Skogsägarna in för att tala på de två nordligaste LRF-stämmorna.
– Äganderätten är den minsta gemensamma nämnaren hos våra medlemmar, och ständigt aktuell och utmanad. Vi satsar också mycket på välkomna skogsägare som nya medlemmar, så temat i år var ganska givet, förklarar Mats Granath, regionchef för både LRF Västerbotten och LRF Norrbotten.

Nya namn i regionstyrelserna

Övrigt att vänta på stämmorna är förändringar i regionstyrelserna. I Västerbotten kommer Arne Lindström, LRF Västerbottens ordförande de senaste 14 åren, att tacka för sig. Lotta Folkesson, Selsberg, Vännäs, vice ordförande i regionstyrelsen, och ledamot i riksförbundsstyrelsen, föreslås ta överordförandeskapet.
Även ledamöterna Erika Larsson, Överrödå, och Ingrid Sundbom, Kålaboda, har avböjt fortsatta uppdrag. Till nya ledamöter föreslår valberedningen Ida Oderstål, Vilhelmina och Elias Alfredsson, Bjurholm. Det kommer nu att bli sex ledamöter i styrelsen, jämfört med tidigare sju.
I Norrbotten har ledamoten Pernilla Granberg, Pjersker, Arvidsjaur, avsagt sig omval, och föreslås ersättas av Hulda Wirsén, Överkalix. Även Kenneth Samuelsson, Boden, kliver av sitt styrelseuppdrag. Valberedningen föreslår till fyllnadsval Lars Eriksson, Hundsjö.

Motioner

Stämmorna kommer förstås även att behandla motioner, fyra stycken vardera har inkommit. Dessutom blir det utdelningar av utmärkelser. I Norrbotten märks särskilt LRFs och Swedbanks gröna företagarpris på 10 000 kronor. I Västerbotten uppmärksammar LRF Ungdomen en driftig företagare med ett stipendium på 5 000 kronor.

Läs mer

Se alla motioner och yttranden, verksamhetsberättelse med mera: Västerbotten  Norrbotten