För första gången sedan bönderna i Västerbotten började organisera sig för 89 år sedan kan alltså LRF Västerbotten få en kvinnlig ordförande. Lotta Folkesson, vice ordförande i LRF Västerbottens regionstyrelse samt med andra uppdrag, bl a ledamot i riksförbundsstyrelsen, föreslås ta över den regionala ordförandeklubban. Samtidigt firar riksförbundet 100 år, vilket också kommer uppmärksammas på regionstämman på Medlefors folkhögskola & konferens.

Här delas även ett antal utmärkelser ut, bl a Årets ungdomsstipendium, och Årets kulturstipendium.

Gäst på regionstämman i Skellefteå är Sven-Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna, som kommer att tala om skogen, skogsägarna och äganderätten. Medverkar gör även Elisabeth Sjödin Ögren, ordförande LRFs kommungrupp i Lycksele, som berättar om samarbetet med kommunen och offentlig upphandling av lokal mat.

Bengt Ivansson, Skellefteå kommuns näringslivschef, hälsar välkommen till Skellefteå.

Till stämman har fyra motioner från lokalavdelningarna kommit in.