Lotta Folkesson, 46 år, har varit verksam inom LRF sedan 2006, då hon valdes in i regionstyrelsen. Sedan 2012 är hon också ledamot i riksförbundsstyrelsen. Hon har tidigare varit mjölkbonde, men driver idag ett skogsentreprenadföretag tillsammans med maken Mattias. Lotta Folkesson efterträder Arne Lindström, Röbäck, Umeå, som varit LRF Västerbottens ordförande i 14 år, men som avböjt omval.

LRF-medlemmar har lösningar

– Som ordförande vill jag fortsätta Arne Lindströms förtjänstfulla arbete. LRFs medlemmar har lösningen på många av framtidens utmaningar. Skogsbruket är en förutsättning för omställningen till det fossilfria samhället. Vi behöver producera mer mat till en växande befolkning och i Västerbotten finns alla förutsättningar att kunna göra det på ett hållbart sätt. Våra medlemmar kan leverera det konsumenterna efterfrågar och regional tillväxt i det gröna näringslivet, säger Lotta Folkesson.

Lotta Folkesson och Arne Lindström.

 Arne Lindström avtackades med många varma ord från såväl myndigheter som kollegor och med stående ovationer. 

Till nya ledamöter i regionstyrelsen valdes Ida Oderstål, Vilhelmina och Elias Alfredsson, Bjurholm.

Bröder från Hjoggböle fick stipendium

Vid regionstämman på Medlefors folkhögskola & konferens delades också utmärkelser ut. LRF Ungdomen Västerbottens stipendium på 5 000 kronor gick till Ronnie och Robin Granberg (bilden ovan), Västra Hjoggböle, Skellefteå. Bröderna Granberg har övertagit gården av sin pappa, som in sin tur övertog den av sin far. Gården till hör de första så kallade KR-gårdarna (Koncentrerad rationalisering) i Skellefteå, med lösdrift redan på 60-talet. 

"Föredöme"

 Mjölkföretaget var vid brödernas övertagande ett välskött lantbruk, men tillsammans har de höjt nivån ytterligare. Driften kännetecknas av god ordning, hög produktion hos de ca 80 mjölkkorna och ekonomin är stabil. "Bröderna är ett gott föredöme för andra unga lantbrukare, och har visat att det går att driva konventionellt lantbruk framgångsrikt genom kunskap, ambition och framåtanda", heter det i motiveringen.

Rolf Appelblad i farten. Foto: Corina Selberg

Kulturpris till Rolf Appelblad

Årets kulturstipendium tilldelades Rolf Appelblad, som gjort mångåriga insatser inom bl a Tavelsjö Hembygdsförening för att vidmakthålla kulturtraditioner med koppling till jordbruk, skogsbruk och landsbygd. Han håller även kurser i gammeldans.

 Läs mer om Rolf!

 Silvernålar till Stellan Strand, Cecilia Wahlberg Roslund och Curt Nilsson.

LRFs silvernål

Silvernålen är LRFs hedersutmärkelse till personer som lokalt eller regionalt lagt ned ett omfattande och oegennyttigt arbete i organisationens tjänst. I år delades den ut till Cecilia Wahlberg Roslund, Nåda, Rentjärn, Curt Nilsson, Ånäset och Stellan Strand, Västra Spöland, Vännäs.

Botsmark årets lokalavdelning

Till årets lokalavdelning utsågs Botsmarks LRF-avdelning - Västerbottens minsta till medlemsantal, och som alltid har haft fokus på skogen, då de befinner sig i skogsbygd. De ordnar årligen Öppen gård på skogsgårdar, studiecirklar på skogligt tema och deltar på Jorden och skogen i stan med Norra skogsägarna och lär mellanstadiebarn att plantera skog.
Avdelningen har också varit mycket aktiva i att rädda skolan och butiken i byn.

12 000 kronor till bistånd

Under stämman genomfördes en insamling till We Effect. Kontanter, Swisch-inbetalningar plus ett bidrag från Swedbank resulterade i sammanlagt 12 000 kronor.

Gäst var Sven-Erik Hammar (bilden nedan), ordförande LRF Skogsägarna, som berörde framför allt det äganderättsliga området, och fick intresserade frågor från ahörarna.

Fyra motioner

Vid regionstämman behandlades fyra motioner, men ingen av dessa skickades vidare till riksförbundsstämman.

Vilhelminabygdens LRF-avdelning vill ha en sänkning av bankavgifterna till lokalavdelningarna. I dag är de oproportionerligt höga.

Blåvikens LRF-avdelning vill ha ett stopp för den sk vägslitageavgiften.

Tavleortens LRF-avdelning vill att naturvårdsområden ska placeras på marker tillhörande SVEA skog. Det vore mest rättvist då kostnaden fördelas solidariskt mellan alla skattebetalare.

Lövångerbygdens LRF-avdelning vill att alla utvidgade strandskyddsområden inom Västerbotten ska ha generellt strandskydd (100 meter).