LRF Västerbotten har synts mycket i båda traditionella medier och sociala medier, framför allt Facebook, som under året blivit en allt viktigare kanal att nå ut med budskap. Det har handlat om t ex nyöppnade IKEAs varuhus i Umeå, som serverade mjölk från Skånemejerier i restaurangen, trots att det lokala mejeriet finns i samma stad. Opinionen i frågan fick IKEA att backa och handla lokalt. Det har också varit en hel del "duster" med Umeå kommun, som trots löften om en strävan att handla svenskt, ändå köpte in polsk nötfärs. Även ämnet kött och klimat har varit på tapeten.

– Jag tycker att vi i en förvirrad klimatdebatt starkt bidragit till att återupprätta kons oförtjänt dåliga rykte, och vi kommer självklart inte att på något sätt slå oss till ro i den här frågan, säger Arne Lindström, LRFs regionordförande.

Okunskap

Han menar att debatten om både jord- och skogsbruket i hög grad tyvärr präglas av okunskap.
– Många tar avstamp i en vrångbild om skogens tillstånd. Om en allt större allmänhet kräver högre välstånd, mer biobränslen och åtgärder på klimatområdet, men samtidigt vill ha skogen enbart för promenader, då blir det problem att föra en vettig debatt, konstaterar Arne Lindström, som under 2016 skrivit flera uppmärksammade artiklar i ämnet.

Ost i fokus

Framåt sensommaren gjorde LRF Västerbotten en satsning på att lyfta lokal ost, och få konsumenterna att förstå sambandet att det krävs tio liter mjölk till att framställa ett kilo ost. LRF medverkade vid större matfester och marknader i länet, och tog även fram filmer på temat "Västerbotten blir vad vi äter", som spreds via Facebook. Kommungrupperna genomförde under en höstvecka en samlad aktivitet, då lokala politiker och andra nyckelpersoner uppvaktades på olika sätt, under parollen "Tillsammans får vi landet att växa".

Arne slutar

Regionstämman 2017 hålls den 15 mars på Medlefors i Skellefteå, då Arne Lindström tackar för sig, efter 14 år som ordförande.
– Jag är oändligt tacksam över det stöd jag hela tiden känt från bönderna i Västerbotten, men nu är det dags för yngre krafter att ta vid, säger han.

Läs hela LRF Västerbottens verksamhetsberättelse.

Läs mer om regionstämman.