- Den mynnade ut i att samtliga visade viss förståelse för att mjölk och virke är svårt att transportera via sjöfart och järnväg i Norrlands inland, berättar Ida Oderstål, ledamot i LRF Västerbottens regionstyrelse, som var på plats.

I panelen medverkade Anders Fredriksson, Norrmejerier, Emma Wahlrup (V), Rasmus Ling (MP), Pär Lärkeryd, Norra Skogsägarna, Helena Lundgren Företagarna, Isak From (S), Edward Riedel (M) och Helena Lindahl (C).

Sverker Olofsson, var moderator för kvällen, som inleddes av glesbygdskämpen Malin Ackerman, Lycksele.