Bolaget, som alltså bildades för två år sedan, ägs av Christer Harnesk och bröderna Richard och Roger Lidén. På Lidéns gård i Tallheden bedrevs tidigare mjölkproduktion, sedan nötköttsproduktion, fast mot slutet hade verksamheten nästan helt upphört.

– Men det hann aldrig bli helt tomt. Vi var nere i tre djur när vi bildade det nya bolaget, berättar Roger Lidén, (bilden nedan) som tillsammans med brodern också driver ett åkeriföretag.

Utan bonde-bakgrund

Christer Harnesk, helt utan lantbrukar-bakgrund, kom flyttandes med familj till kommunen, och fick jobb bl a på Lidéns gård. Efter många diskussioner mognade beslutet om en gemensam satsning fram.
– Jag hade aldrig trott att jag skulle bli bonde, men intresset har bara växt med tiden, berättar Christer Harnesk.
De har byggt upp besättningen främst genom att köpa tjurkalvar från mjölkgårdar. Men i takt med att mjölkgårdarna lägger ned blir det allt färre kalvar att köpa, och förra året byggde de ett stall för 20 dikor. Men det räcker inte. Nu vill delägarna uppföra ett större stall för 60 dikor på Harnesks gård i grannbyn Storliden, med möjlighet till bete.


- Om tio år bedömer vi att det inte längre finns några tjurkalvar att köpa lokalt. För att kunna fortsätta vara bönder och att hålla landskapet öppet även här i inlandet, behöver vi fler dikor. Om vi får investeringsstöd är vi beredda att bygga i sommar, säger Christer Harnesk.

Stigande pris på nötköttet

Avräkningspriset på nötkött har i Sverige stigit med i genomsnitt tio kronor sedan 2014, enligt LRF Kött. Trots prisstegringen har trenden med sjunkande slaktvolymer fortsatt i Västerbotten och Norrbotten, vilket till stor del förklaras av färre mjölkgårdar. På kött- och charkföretaget Nyhléns Hugosons välkomnar man varje initiativ att investera i köttproduktion, och ser vissa positiva tecken.
– De första tre månaderna 2017 ser vi en ökning på slakten jämfört med samma period förra året. Sedan kan jag inte säga att det är många bönder som vill investera, men det är fler än tidigare, berättar Magnus Nilsson, VD.

Har ansökt om tjur

Tallhedens Lantbruk tror på framtiden, och vill bygga upp en besättning med hög kvalitet av rasen Hereford. De deltog nyligen i LRFs och Sveriges nötköttsproducenters träff i Sikeå, och hoppas bli en av de 100 gårdarna som ska få en tjur värd 25 000 kronor från Projekt Romeo, där McDonalds är med och sponsrar.