LRF-nålen i guld delas ut till personer, som "nedlagt ett intresserat och oegennyttigt arbete inom LRF-organisationen". Arne Lindström tar emot utmärkelsen vid LRFs riksförbundsstämma den 30-31 maj på Sånga-Säby, utanför Stockholm.
– Jag känner mig självfallet hedrad, och mycket glad. Jag är tacksam över den fantastiska tid som jag hade förmånen att företräda länets bönder, säger Arne Lindström.

Ordförande i 14 år

Han var ordförande för LRF Västerbotten i 14 år fram till dess han avsade sig uppdraget i samband med regionstämman, i mars i år. Arne Lindström drev under sin tid igenom möjligheten för markägare att frivilligt avsätta skog med höga naturvärden, en ökad respekt och förståelse mellan rennäring och jord- och skogsbruket samt väckte frågan om kommunernas upphandling av importerat livsmedel som produceras på i Sverige förbjudna sätt. Arne Lindström är också känd för att vara en vass skribent.

Högst fem nålar per år

Sedan 1946 har LRF delat ut 435 guldnålar, och högst fem nålar per år kan delas ut.
Förutom Arne Lindström är det i år Helena Jonsson, LRFs avgående riksförbundsordförande, Henrik Wahlberg, tidigare ordförande i Norrmejerier och Gunilla Nordberg, tidigare ordförande i GRO (Gröna Näringens Riksorganisation), som får guldnålen.