I sin motion pekar LRF Norrbotten på att det i länets natur och miljö finns mycket som lockar turister, och att branschen omsätter miljardbelopp, som ger välbehövliga jobb och intäkter till landsbygden.
Samtidigt har den ökande kommersialiseringen av naturen både plus- och minussidor. I de värsta fallen har det inneburit en vantolkning av allemansrätten med stora problem för drabbade markägare. LRF Norrbotten menar att naturbruksprogrammet med sina inriktningar att bruka naturresurser erbjuder en god miljö för att skapa förståelse och respekt för äganderätten.

Blev debatt

Stämman gick dock på förbundsstyrelsens linje och valde att avslå motionen, men inte utan debatt. LRF Norrbottens ordförande, Herbert Nyman, argumenterade för motionen, och fick också medhåll av en del andra regionföreträdare.
Förbundsstyrelsen pekade bl a på att Naturbrukets yrkesnämnd (NYN), där LRF finns representerat, ställer sig negativ till att naturturism ska erbjudas som en inriktning inom naturbruksprogrammet. Detta främst p g a arbetslivets låga efterfrågan på den gymnasiekompetensen och att behoven redan är täckta via andra gymnasieprogram. Inom Yrkeshögskolan (YH) erbjuds på flera ställen liknande utbildningar inom naturturism.

– Flera ifrågasatte dessa uppgifter och LRFs negativa remissvar och efterlyste en mer positiv hållning från riks styrelse till naturturism som en möjlig utbildningslinje på naturbruksskolorna, berättar Herbert Nyman.

Regeringen vill ha naturturism 

Men det verkar nu som att, oavsett stämmans nej, som att naturturism blir en ny inriktning inom naturbruksprogrammet. Det avslöjade gymnasieminister Anna Ekström (S) i en intervju i tidningen ATL den 2 maj. Och dagen efter twittrade ministern själv "Regeringen planerar att i höst ge Skolverket i uppdrag att skapa en ny inriktning inom naturbruksprogrammet; naturturism. Ett viktigt steg för en växande näring."Debatten om motionen på riksförbundsstämmans andra dag går att se i efterhand här.