I slutet av augusti och början av september sker de stora matmarknaderna; Matfesten i Skellefteå, Umeå smakfestival och Skördefest och miljödagar i Boden. Här kommer många lokala producenter och LRF-medelmmar att delta på olika sätt. Det genomförs även en hel del andra marknader, några av dessa finner du här för Västerbotten  respektive Norrbotten.

Många lokalavdelningar har eller planerar också för att lyfta fram den lokala osten vid olika sammanhang. Norrmejerier kommer också att genomföra  demos i 16 olika butiker i Norrbotten och Västerbotten i samarbete med LRF under hösten.

Den 1 september är det LRF Västerbotten som står för informationen vid Skellefteå kommuns Morgonmötet. Lokala bönder och LRF-företrädare medverkar.

Den 13-14 september genomförs för tionde året i rad LRFs arrangemang Jorden och skogen i stan, som riktar sig till mellanstadieelever. I år sker det på Forslundagymnasiet i Umeå.

Veckorna 39-40, den 25 september till den 8 oktober, genomför LRFs kommungrupper i hela Sverige aktiviteter riktade mot politiker och andra nyckelpersoner för att visa på betydelsen av det gröna näringslivet.

Den 29 augusti erbjuder LRF Västerbotten och LRF Norrbotten en utbildningsdag i hur man kan paketera och sälja sin förädlade matprodukt. Utbildningen sker i Öjebyn, och är ett sätt att förbereda sig inför Matmötet på Luleå Energi arena.

Den 3 och 4 oktober ordnar LRF Västerbotten och LRF Norrbotten två markägarmöten, i Skellefteå respektive Luleå. Här medverkar LRF Riks äganderättsexpert Björn Galant.

Den 5 oktober genomförs Matmötet i Luleå. Här träffas grossister, handel, restauranger och lokala matproducenter för att knyta nya affärskontakter. Under dagen pågår dessutom bedömning av köttråvara, genom föreningen Exceptionell råvara, som består av några av Sveriges främsta kockar. Det blir också olika seminarier kopplade till mat. 

Den 25-26 oktober ordnas en gemensam konferens för förtroendevalda inom LRF Västerbotten och LRF Norrbotten på Pite havsbad. 

Förutom detta arrangerar LRFs lokalavdelningar aktiviteter. Läs mer i Västerbottens respektive Norrbottens kalendarium.