Landsbygdsenhetens chef på länsstyrelsen, Kajsa Berggren (bilden nedan)  skriver: 

"Efter en sen vår och sval sommar kom det en mulen och mycket regnig höst. Detta ställer nu till det för våra jordbrukare som odlar spannmål och grönfoder. När säden nu väl mognat är det svårt att få in skörden på grund av det omfattande regnet. Länsstyrelsen erfar att det finns en oro bland länets jordbrukare för hur stödutbetalningarna kan komma att påverkas om man inte kan bärga skörden. Länsstyrelsen vill förtydliga vad som gäller för att minska denna oro.

Ekologiska producenter kan söka dispens

De jordbrukare som kan drabbas av problem relaterat till stödreglerna är de som sökt stöd för ekologisk produktion då de har krav på att grödan skall användas som foder. Blir grödan otjänlig som foder kan man dock söka dispens från att skörda och använda det. Ekologiska jordbrukare kan söka en individuell dispens hos länsstyrelsen. Detta är mest aktuellt för de lantbrukare som i år blivit uttagna till kontroll. En individuell dispens söker du genom att skicka in en skrivelse med information om vilka skiften du inte kunnat skörda i det ekologiska stödet.

Kompensations- och gårdsstöd

För kompensationsstödet räcker det med att spannmålen gått i ax eller vippa för att vara godkänt. För gårdsstödets räcker det med att man sått in spannmålen för att aktivitetskravet skall vara uppfyllt. Därför är det inte aktuellt med dispens med avseende på dessa stöd."