Inger Edlund, mjölkbonde i Hössjö, var en av arrangörerna i Umeå.

– Vi hade ordnat en resa med flera stopp. Vi berättade t ex om satsningen på ökad spannmålsodling i länet och besökte spannmålsmottagningen i Degernäs. Torken stod tyvärr tom i regnet medan spannmålen fanns kvar ute på otröskade åkrar. Det blev nog glasklart för alla vilka konsekvenser den extremt regniga hösten fått för spannmålsodlarna.

Vad gjorde ni mer?
– Vi besökte familjens Hansens charkuteri och gårdsbutik samt anstalten i Sörbyn. Det senare är en gård med mjölkkor som sköts av de intagna, där arbetet med djuren ger mening och struktur i vardagen. Det vi kallar grön omsorg helt enkelt.

Vilken del av resan bedömer du gav mest för politikerna?
– Jag tror det var lite av en aha-upplevelse när de fick se hur planerade gång- och cykelbanor kan ställa till det för det tätortsnära jordbruket. När det planeras så att körbanorna blir för smala för lantbrukets fordon, då har ju någon inte riktigt tänkt till.

Vad hoppas du att politikerna tog med sig från resan?
– Man hoppas ju att de förstår mångfalden av möjligheter som finns på landsbygden. Men att de på kommunnivå måste tänka till, både vid planering av byggande men också vid upphandling av mat.

Fler aktiviteter 

Även i Nordmaling ordnade LRFs kommungrupp en aktivitet för politiker och tjänstemän, genom att bjuda på hamburgare utanför kommunhuset och prata lokal mat. Vännäs arrangerade en bussresa till byarna i trakten.

Regionalt ordnade LRF Västerbotten med ordförande Lotta Folkesson en dag i skogen i Bjurholms-trakten för ett antal riksdagspolitiker från länet. De fick prova köra skotare och fick information om den miljö- och kulturhänsyn som tas vid en skogsavverkning. 

Riksdagsledamöterna Helena Lindahl (C), LRFs regionordförande Lotta Folkesson, Isak From (S), Veronica Lindholm (S) och Helen Pettersson (S) trivdes i skogen.

I Norrbotten bjöds politiker ut till Bondgården Bälinge, Luleå, där ökad livsmedelsproduktion, och ökat brukande av naturresurserna för att nå målet om ett fossilfritt Sverige stod på agendan. 

Se fler aktiviteter under kampanjen "Tillsammans får vi landet att växa" i Norrbotten och Västerbotten.