Mötet samlade cirka 80 personer från lokalavdelningarna, som bl a fick lyssna till LRFs förbundsordförande Palle Borgström, som besökte regionen. Se en intervju med honom i filmen ovan!

Utöver det deltog de förtroendevalda i olika seminarier på teman som äganderättsliga utmaningar, hur öka attraktionskraften hos unga till de gröna näringarna samt om företagsutveckling och generationsskiften. Ett pass om medlemsrekrytering och en del annat hanns också med.