De flesta av de 100 tjurar som ingår i Projekt Romeo finns i södra Sverige. Sveriges Nötköttsproducenter, SNP,  uppmanar nu företagare norr om Dalälven att även de anmäler sitt intresse. Där har det hittills enbart delats ut 8-9 tjurar.

Utökar i Norsjö

Tallhedens lantbruk i Norsjö är ett av de företag som tagit emot en avelstjur av rasen Hereford.
- Vår plan är att utöka från 40 dikor till 60 och vi har snart byggt klart den nya ladugården.  Vi  behöver tre avelstjurar, och är så klart glada över att ha fått sponsring på en av dem, berättar Christer Harnesk, en av delägarna.

Till hösten är tanken att genom egen rekrytering ha fått ihop 60 djur  som ska stå i nybygget, som kostat cirka två miljoner kronor totalt. Delägarna har byggt själva, och fått investeringsstöd på 1,4 miljoner kronor.

Finns efterfrågan

De upplever att intresset för svenskt nötkött växer, och märker också en efterfrågan från konsumenter att få köpa köttlådor.
I dag skickar Tallhedens lantbruk sina djur till Scans slakteri i Hammerdal, som säljer det vidare, men funderingar finns om att börja göra återtag och sälja till privata kunder. 

- Det är ju positivt att konsumenter efterfrågar om att få köpa lådor, samtidigt är det nog ganska mycket merjobb med det, konstaterar Christer Harnesk.

När hela investeringen är klar räknar Tallhedens lantbruk med att ha 60 dikor och 130-140 tjurar.

I Romeoprojektet finns det  fortfarande kvar 28 tjurar att ansöka om.

LÄS MER: Här ansöker du

LÄS MER: Reportage från Tallhedens lantbruk i april i år.

Projektet i korthet

Projekt Romeo ska under tre års tid dela ut totalt 100 tjurar till företag som växlar upp sin produktion. Den som utökar sin besättning med minst 20 dikor kan få en tjur sponsrad med maximalt 25 000 kronor exklusive moms. Projektet är ett samarbete mellan Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Nötköttsproducenter och McDonald’s.