En av av de tolv motionerna som inkommit till regionstämman beslutades skickas vidare till riksförbundsstämman. Det handlar om skador i växande grödor orsakade av fåglar. Västerbotten är särskilt drabbat. Under 2017 har det i länet ansökts om 2,7 miljoner kronor i bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättning för skador. Det är mer än dubbelt så mycket som betaldes ut under 2016. Skadetrycket ökar alltså, och regionstämman vill nu lyfta problemet på riksnivå för vidare åtgärder.

Anders Nilsson, Lövångerbygdens LRF-avdelningg pratade för  motionen om  åtgärder mot fågelskador.

Firade 90 år

Regionstämman präglades av 90-årsjubileet, med fanfar, tårta, tal och allsång med den gamla kampsången "Fram till seger bondeskaror" med strofer som
"Söndrade vi hjälplöst falla - enade vi stå
Hand i hand en orädd skara, vem kan se'n oss slå?".

Det var på dagen 90 år sedan hemmansägaren Viktor Johansson höll möte i Backens kommunhus, Umeå, och bönderna på plats beslutade starta en intresseorganisation

Lotta Folkesson läste upp ett personligt brev till Viktor Johansson, som blev en resa över årtiondena som gått. Det handlade om allt från magra år och statlig press på bönderna att producera mer mat, strejker och kravaller till en numera avreglerad marknad.

–       Ni upplevde också en svajig politik under en längre tid och jag hade hoppats kunna berätta för dig att så är det inte nu. I år är det valår och vi kommer från LRF att sätta press i debatten både när det gäller livsmedelsproduktionen och äganderätten och behovet av en levande landsbygd, underströk Lotta Folkesson. Hennes tal går att se i efterhand på Facebook.

Även några tidigare ordföranden i LRF Västerbotten hade bjudits in till stämman, och Lotta Folkesson ledde ett samtal med dem om dåtidens stora frågor.

Tidigare ordföranden i LRF Västerbotten; Arne Lindström, Bernt Wikström och Conny Sandström.

"Vi har positiva svar"

Även LRS VD och koncernchef Anders Källströms tal handlade en del om historiska politiska beslut bakåt som påverkat lantbruket, men också nyliga beslutade, nämligen riksdagens beslut om en nationell livsmedelsstrategi, som ska öka matproduktionen i landet. Han pratade även om framtidens utmaningar i samhället.

–       Det gröna näringslivet har en rad positiva svar här. Vi kan bidra till ett stort antal arbetstillfällen, vi kan leverera mat och via skogen har vi bioenergin som kommer att behövas i det fossilfria samhället, sade Anders Källström (bilden nedan). Hans tal finner du också på vår Fcebook-sida!

Lotta Folkesson omvald

Lotta Folkesson blev omvald till ordförande för LRF Västerbotten, och övriga ledamöter i styrelsen är: Pär Antonsson, Övre Bäck, Helena Ågren, V Selet, Micael Forslund, Häbbersfors, Elias Alfredsson, Näsland och Ida Oderstål, Siksjönäs.

Årets ungdomsstipendium

Årets ungdomsstipendium på 5 000 kronor, som delas ut av LRF Ungdomen Västerbotten, gick till Marcus Nilsson, Klintsjö, Vännäs. Han har ensam utvecklat gården rejält. Företaget omfattar ekologisk dikoproduktion med 58 dikor, slåtter och balpressning på entreprenad och bergtäkt och åkeriföretag.

”Stipendiaten har med stor entusiasm, ett positivt sinnelag och framåtanda drivit och utvecklat sin gård och sitt företag och är en god förebild för andra unga företagare”, heter det i motiveringen.

Marcus Nilsson.

Årets kulturstipendium

Årets kulturstipendium gick till Högås-Pengsjö LRF-avdelning som i studiecirkelform har lyft historien kring de lokala kraftverken, som haft stor betydelse för orten i 100 år. I samband med jubiléet 2017 arrangerade avdelningen ett mycket välbesökt och uppskattat kulturarrangemang. Denna tillställning har även mynnat ut i skapandet av en bok.

Kenneth Forsgren och Ellinor Lundberg tog emot priset för Högås-Pengsjö LRF-avdelnings räkning.

Årets lokalavdelning

Årets lokalavdelning blev Kåge-Byskedalen, som under 2017 utöver konsumentinriktade insatser ordnat ett stort antal aktiviteter för sina medlemmar.

Anders  Sundström, Ander Lundström och Kicki Lindgren från styrelsen  i Byske- Kågedalens LRF-avdelning.

Per-Gunnar ambassadör för integration

Den nyinstiftade utmärkelsen LRFs Ambassadör för integration i Umeås gröna näringsliv, gick till Per-Gunnar Olofsson, Tavelsjöbygden. Han har under många år engagerat sig i nyanländas möjlighet att se landsbygdens möjligheter. Genom sitt uppdrag i kommungruppen samlar han företagare och förmedlare för att dela kunskaper om företagande och kompetensförsörjning.

"Per-Gunnar skapar med sitt engagemang kontakter som nu och på sikt skapar nya möjligheter för både företagare och nyanlända i Umeå kommun", står att läsa i motiveringen.

Per-Gunnar Olofsson.

Silvernålar

LRFs hedersutmärkelse, Silvernålen, delades ut till Gerd Brännström, Skellefteå Södra LRF-avdelning och Emma Bäckström, Bygdeå LRF-avdelning.


Gerd Brännström och Emma Bäckström.

Nästan 14 000 kronor i bistånd

En insamling till biståndsorganisationen We Effect genomfördes och den totala summan slutade på 13 807 kronor.

Stämman gästades också  av Västerbottens landshövding Magdalena Andersson (bilden nedan)