Ämnena för kvällarna var:
• Äganderätt och markintrång
• Naturreservat och nyckelbiotoper
• LRFs principmål; bombmurkla, lavskrika, fjällnära skog
• Nyttjanderätter (arrende, servitut, upplåtelse av jakt, avverkningsrätt)
Mötena hölls på Umeå Folkets hus och Framnäs folkhögskola och lockade sammanlagt cirka 200 deltagare.

Cirka 100 personer hade anmält sig till träffen i Öjebyn.

"Många markägare är oroade"

– Det stora intresset speglar nog till en del den oro som många markägare känner inför att samhället allt mer tänjer på lagarna kring äganderättsliga frågor. De vill veta vad som gäller, säger Ida Nyberg, LRFs äganderättsexpert i norra Sverige.

– LRF är en av få organisationer som arbetar för att ta tillvara markägarnas intressen i de här frågorna, och vi har framgångsrikt drivit flera principmål. Mötena som vi ordnat är ju öppna för alla, men jag tror att många som inte redan är medlemmar i LRF kommer att bli det nu, säger Ida Nyberg.

Läs mer om LRFs arbete i dessa frågor i länkarna till höger!