Se mer om innehållet och program

Utbildningen vänder sig till de som är över 50 år och driver företag inom de gröna näringarna där det inte finns någon självklar övertagare. Kursen är en "pilot" inom LRF, och blir den lyckad kan den genomföras i flera regioner.
– Vi förväntar oss ungefär tio företag till utbildningen i Västerbotten, och hoppas att många vill ta tillvara den här möjligheten, berättar Gunnar Forsgren, företagsutvecklare vid LRF Västerbotten.

Kliva över mental tröskel

Det speciella med utbildningen är att den inte bara fokuserar på det sedvanliga som juridik och skatter, utan att den även tar in en beteendevetare.
– Det handlar om att kliva över den mentala tröskeln att sälja till någon utanför familjen, istället för att fortsätta köra på rost och röta, lägga ned och sedan bo kvar på gården. Tyvärr är det så att många inte ens anstränger sig att försöka sälja, berättar Gunnar Forsgren.

– Men också att gå från synsättet att sälja en fastighet med tillgångar i form av åkermark och skog till att sälja en affärsrörelse som är lönsam och attraktiv att ta över. Deltagarna får hjälp att se på sin gård med en köpares ögon och hur de kan göra den mer attraktiv som säljobjekt.

Ingår i regional livsmedelsstrategi

I Västerbotten är mjölkproduktionen dominerande jämfört med andra län, och en motor för hela jordbruket. LRF ser gärna därför att åtminstone några av kursdeltagarna är just mjölkproducenter.
Att fler ägarskiften genomförs är en av hörnpelarna i Västerbottens livsmedelsstrategi Mer mat från Västerbotten, och något som LRF tagit på sig att arbeta med.
– Det säljs ju jordbruksföretag i länet till utomstående från andra delar av Sverige och Europa, så bevisligen finns det de som anser det attraktivt bedriva lantbruk här uppe. Om vi kunde få fler företag sålda för fortsatt drift istället för nedläggning, skulle jordbruket här kunna växa och blomstra, menar Gunnar Forsgren.

Tre träffar

Utbildningen är uppdelad på tre tillfällen under ett par månader, så att ägarna ska hinna jobba på en handlingsplan mellan träffarna. Den vänder sig till såväl stora som små företag. Kursen kommer att förläggas till det område med flest sökande, starta till hösten och finansieras delvis av LRF och Region Västerbotten. Priset för att delta är 3 000 kronor per företag.
Nyfiken redan nu?
Kontakta Gunnar Forsgren: tel 090-10 80 30, gunnar.forsgren@lrf.se