– Beslutet från Västerbottens länsstyrelse är mycket välkommet då vi behöver få in allt foder som går nu, säger Lotta Folkesson, LRF Västerbottens ordförande.

– Många jordbrukare har varit oroade för årets skörd så länsstyrelsens beslut var väldigt välkommet och gör stor skillnad på gårdarna. Det är viktigt med regler som hjälper och inte stjälper, om det ska bli verkstad i livsmedelsstrategin, säger Jenny Karlsson, LRF Norrbottens ordförande.

Normalt räknas växtlighet på mark i träda inte som vall, och därför utgår inte kompensationsstöd om skörden sker före den 1 augusti. Men den akuta bristen på foder gör att allt gräs nu måste tas om hand, medan det finns något näringsinnehåll i det.

Öppnar för undantag

Den magra första skörden och dåligt bete, där man på sina håll tvingas stödutfodra med första skörden – som normalt ska användas under vintern – gör nu att länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten öppnar upp för undantag i reglerna. "Möjligheten att skörda i förtid har stor betydelse för lantbrukarnas ekonomi, djurens välbefinnande och vår livsmedelsförsörjning" skriver länsstyrelsen i Västerbotten sitt beslut.

Länsstyrelserna beslutar inte om generellt undantag utan de lantbrukare som har behov av att skörda sin marker i träda måste komma in med en ansökan.

Länk till info och ansökan hos länsstyrelsen i Västerbotten.

Länk till ansökan om dispens hos länsstyrelsen i Norrbotten.