- Läget är allvarligt även här, många har fått halverad skörd. Men sedan har det regnat och varit varmt, så kanske det kan återhämta sig, men det är för tidigt att säga än, säger Lotta Folkesson, LRF Västerbottens ordförande.

Men i andra delar av landet är det betydligt sämre. LRF Västerbotten och LRF Norrbotten uppmanar därför alla som kan att skörda varenda centimeter, ta tillvara på halmen vid tröskningen samt utnyttja möjligheten att söka dispens hos länsstyrelserna att skörda på mark i träda.

Länk till ansökan om dispens hos länsstyrelsen i Västerbotten.

Länk till ansökan om dispens hos länsstyrelsen i Norrbotten.


Uppmaningen är:
• Slå allt ni kan
• Leta samarbetspartners i bygden eller på www.proteintipset.se 
• Gå med i Facebook-gruppen Betesmark åt betesdjuren

Bra gensvar

Uppmaningen har skett via LRF Västerbottens och LRF Norrbottens Facebook-sidor och via traditionell media, och gensvaret har varit bra.

- Många har hört av sig till oss på LRF med erbjudanden om marker att skörda på. Men för snabbast förmedling är det bäst och enklast att den som har mark för skörd över tar kontakt med lokala jordbrukare i byn eller i närheten av där marken ligger. Då blir det en direkt kommunikation om vad som kan göras, säger Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbotten.

"Allt foder kommer att behövas"

I augusti, när man hunnit få en överblick över skördeutfallet i Norrbotten och Västerbotten, kan eventuellt överskott fördelas till de med underskott.
- Allt foder som finns kommer att behövas, med tanke på hur läget är i södra Sverige, säger Lotta Folkesson.