Sven-Erik Bucht kom i sällskap med partikollegor från Skellefteå, och stannade vid det ekologiska lantbruket i Renbergsvattnet en timme, på sin valturné i kommunen. Mikael Olofsson och Fredrik Lundström, som driver en gård med 230 nötkreatur, varav 75 mjölkkor, berättade om hur sommarens torka påverkat företaget.
– Vi har fått in 60 procent av normalskörd på vall, men sedan har vi också slagit på trädorna. Vi hoppas att det ska räcka, men det vet vi inte förrän vi stallat in korna och ser hur smakligt de tycker det är, berättar Mikael Olofsson. Spannmålsskörden ligger på 80-90 procent av det normala, men då blev skörden i fjol dränkt i vatten, och de fick bara ut 50 procent.

Inget nytt besked om dieseln

Krispaketet som regeringen beslutat om kommer i år att innebära ett tillskott på cirka 55 000 kronor för Renbergsvattnets lantbruk.
– Det täcker merkostnaderna vi haft med att slå trädorna, säger Mikael Olofsson.
Han och kollegan Fredrik menar att om jordbruksföretagen haft en bättre lönsamhet i grunden skulle man klarat en sådan kris som i år, och för det krävs konkurrensneutrala regelverk inom EU. Sverige har t ex förhållandevis hög skatt på diesel. Någon justering varken uppåt eller nedåt vad gäller återbetalningen av dieselskatten är aktuell just nu, enligt Sven-Erik Bucht.
– Men vi har ingen ambition att försämra saker, och det kan bli mer i återbetalning, men det är budgetfråga, svarade ministern.
Han tycker det är fel att stirra sig blind på dieselskatten, utan hänvisade till helheten och annat som gjorts för lantbruket, t ex den utökade ramen för Norrlandsstödet.

Vill inte tvinga kommuner handla svenskt

Bönderna i Renbergsvattnet tog också upp frågan om offentlig upphandling, och menar att om kommuner och landsting handlar mer svenskt kött skulle slaktköerna kunna kortas. En del kommuner har också gått ut med att de nu ska stödköpa svenskt kött.
– Det är ju bra, men jag skulle vilja jämföra det med kommunernas bilparker. Det är ju inte så att de besiktigar dessa bara för ett halvår och sedan kör olagligt. Man borde lagstifta om att det offentliga ska köpa livsmedel som producerats enligt de lagar och regler vi bönder i Sverige har att följa, säger Mikael Olofsson.
Men Sven-Erik Bucht är inte inne på någon tvingande lag, utan menar att regeringen redan underlättat genom den nya lagen för offentlig upphandling, som trädde i kraft förra året. Den har möjliggjort för det offentliga att ställa krav på djurskydd med mera – som i praktiken innebär svenska livsmedel.
– De som säger att det inte går att köpa svenskt nu snackar skit. Men den kommunala självständigheten ruckar vi inte på. Sedan är det en annan sak om de som inte handlar svenskt blir omvalda, säger Sven-Erik Bucht.

Mikael Olofsson och Fredrik Lundström, Renbergsvattnets lantbruk, välkomnade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till gården.

Skellefteå ska handla mer lokalt

Det är något som S-styrda Skellefteå tagit fasta på.
– Vi har med i vårt lokala valprogram att vi ska göra fler lokala upphandlingar, säger kommunalrådet Lorents Burman (S).
Någon siffra för hur mycket mer lokal mat som ska upphandlas har de inte satt.
– Nej, inte annat än att andelen ska öka kraftigt under åren som kommer, säger Lorents Burman.