Årets sommar i Sverige går till historien som det värsta skördeåret i modern tid med extrem torka, foderbrist och bränder. Även Norrbotten och Västerbotten, som dessutom hade en osedvanligt blöt höst förra året med stora skördebortfall på spannmålet, har drabbats. Den svaga lönsamheten i grunden i jordbruksföretagen, gör att dessa två smällar nu slår hårt mot ekonomin.

Avstämningar

LRF regionalt har under säsongen haft flertalet telefonavstämningar i regionstyrelserna, lokalavdelningar och kommungrupper. Sammanfattningsvis rapporteras att den första vallskörden överlag blev mycket dålig, även om vissa fått upp till 70 procent av normalskörd.

Med regnet som kom i slutet av sommaren har andraskörden, som många nu tagit, generellt blivit bättre. Även om det finns ett visst spann, så har en del fått en ganska normal andraskörd, till och med lite mer, på sina håll. På vissa håll i Västerbotten har man även kunnat bärga en tredje skörd.

Stora variationer

Men det är stora variationer. En del gårdar har fått in grovfoder tack vare skördade trädor - med sämre näringsinnehåll, andra som brukar få ett överskott och kunnat sälja vidare, har just så pass fått in det som behövs till de egna djuren. En del har gallrat ut besättningar för att klara fodertillgången.
Vid mötena med kommungrupperna förra veckan uppgav flera företrädare att spannmålet generellt ser fint ut, men även här finns stora lokala variationer.
– Sammantaget har de flesta bönderna med nötkreatur i Norrbotten och Västerbotten, dock inte alla, fått in det grovfoder som behövs till de egna djuren. Men vi vet ännu inte vilken kvalitet det är, säger Jenny Karlsson, LRF Norrbottens ordförande.

"Skörda allt som går"

Foderstaten kommer att bli rejält dyrare än normalt, då kvaliteten på grovfodret sannolikt inte är tillräckligt bra och måste kompletteras med mer kraftfoder än brukligt. Till det kommer att spannmålspriset är mycket högre än normalt, även halmen ligger också högt i pris redan nu. Att kronan dessutom är svag gör priset för foder från andra länder ännu dyrare för de svenska bönderna. Fårbönder berörs förstås också av foderbristen, många hästägare har  svårt att få tag på foder,  och bönder i t ex Jämtland, har kris om att få ihop till nötdjuren.
– En uppmaning är därför att skörda allt man kan, för det finns behov. Det kan ju också bli ett ekonomiskt tillskott till den egna gården att få sälja om man har överskott, säger Jenny Karlsson.
En handelsplats finns på www.proteintipset.se och på Facebook grupperna Foderbristen i Norrland och Foderhjälpen 2018.

"Allvarligt läge"

Lotta Folkesson understryker att läget är allvarligt. Slaktköerna är även i norra Sverige längre än normalt, och jordbruket kommer att påverkas av de marknadsrubbningar som blir när mycket svenskt kött ska ut i handeln.
– Skördekrisen kommer att påverka jordbruket i norra Sverige negativt åtminstone de två närmaste åren, konstaterar Lotta Folkesson.

Landshövding Magdalena Andersson. Foto: Patrick Trädgårdh

Branschmöten på länsnivå

I Västerbotten ska nu ett möte, som Lotta Folkesson och landshövding Magdalena Andersson, bjudit in till, hållas den 18 september på länsresidenset i Umeå. Här samlas företrädare för branscherna, slakten, banker, myndigheter med flera, för att se vilka vidare åtgärder som krävs framåt. Den som har synpunkter att spela in före mötet är välkommen att kontakta LRF Västerbotten.

I Norrbotten planerar LRF och länsstyrelsen för en lite bredare konferens den 27/11 om livsmedelsproduktionen i stort och vad som kan göras för att hjälpa branschen på längre sikt.

LRF regionalt har under sommaren vidtagit en mängd åtgärder, liksom LRF Riks, som samlat all information om torkan här.