Ett flertal extrainsatta möten med regionstyrelserna, kommungrupperna och lokalavdelningarna har hållits för uppdateringar om läget och vad som bör göras. LRF regionalt har i sin tur hållit kontakt med slakterierna, Norrmejerier, Lantmännen, Växa Nord med flera.

– Sedan har vi hjälpt till att förmedla foderkontakter, och hänvisat till de websidor som finns för detta, berättar Lotta Folkesson, LRF Västerbottens ordförande.
Självfallet har också många medlemmar hört av sig.
– Det finns givet mycket oro när sådant här händer, säger Jenny Karlsson, LRF Norrbottens ordförande.
Omsorgsgrupperna i regionerna har här en mycket viktig roll att spela. LRF regionalt har även deltagit i LRFs riksomfattande möten kring torkan.

Länsstyrelserna varit behjälpliga

LRF regionalt har också haft täta kontakter med lantbruksenheterna på de båda länsstyrelserna. Redan tidigt på sommaren gav länsstyrelserna dispenser för att skörda på marker i träda i förtid, och vid kontroller ska nu hänsyn tas om tvärvillkor som inte uppfyllts har bäring på torkan. Om det är så ska inga avdrag göras. Länsstyrelserna erbjuder också hjälp med nödstängsling för beten.
– Vi har haft en god kontakt med lantbruksenheten, och jag är glad att vår landshövding tidigt hörsammade problematiken, framhåller Lotta Folkesson.

Krisinsatser

Jordbruksverket har givetvis tagit många viktiga beslut, regeringen har beslutat om krisstöd på 1,2 miljarder kronor och vissa kommuner har lovat stödköpa svenskt kött. Flertalet av LRFs kommungrupper har under sommaren haft möten med politiker, och där uppmanat kommunerna att handla lokalt och svenskt. Detta påverkansarbete fortsätter kontinuerligt. LRF regionalt har även påtalat för grossister det viktiga i att nu erbjuda svenskt.
– Det känns bra att stora delar av samhället förstått allvaret i att vi riskerar förlora delar av livsmedelsproduktionen i landet. Nu vill det till att de kommuner som lovat stödköpa inte bara gör det som valfläsk, utan att de fortsätter i rätt riktning även framåt, säger Jenny Karlsson.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besökte Renbergsvattnets lantbruk, där delägaren Fredrik Lundstrom bl a lyfte den offentliga upphandlingen. T v Maria Marklund (S) kommunalråd i Skellefteå.

"Hoppas det är en väckarklocka"

Ett upprop i restaurangvärlden om att handla svenskt har skett, och branschens bolag som Lantmännen har bl a beslutat att medlemmar får en extra efterlikvid och återbäring, och Arlas styrelse har föreslagit att hela nettoresultatet för 2018 ska betalas ut till mjölkbönderna i mars 2019. Och mycket mera.
Torkan beräknas kosta jordbruket kring 10 miljarder kronor och kommer att vara påverkat av krisen flera år framåt.
– Förhoppningsvis är detta en väckarklocka för politikerna, och vi hoppas nu på beslut så att vi får konkurrera på lika villkor som övriga EU, säger Lotta Folkesson.

Bränder och beredskap

Skogsägarna i Norrbotten och Västerbotten har påverkats då markberedningsmaskinerna fått stå stilla p g a brandrisken, och avverkningen har påverkats i viss utsträckning. Vid de större bränder som varit i Nordmaling och Vännäs har LRF varit i kontakt med räddningsledningarna, och bönder har också hjälpt till att köra vatten.
LRF Västerbotten har även deltagit på ett möte med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, men även andra samhällsaktörer, för att prata om hur hjälpinsatser kan samordnas och liknande kriser kan förebyggas.
LRFs kommungrupper har också uppmanats att ta kontakt med sina räddningstjänster så att man tillsammans kan gå igenom vilka resurser som finns.