Syftet med mötet var att alla inblandade skulle få en gemensam bild av nuläget. Sedan att få fram hur var och en på bästa sätt kan bidra till att mildra effekterna av torkan – både på kort och på lång sikt.
– Det finns en bred uppställning i samhället som vill att jordbruket här ska finnas kvar och utvecklas. Tillsammans kommer vi att klara detta, menar Lotta Folkesson.

Lotta Folkesson, LRF Västerbottens ordförande tillsammans med landshövding Magdalena Andersson.

"Konsumenter vaknat"

Ett antal aktörer höll föredrag, t ex berättade Lotta Folkesson vad LRF Västerbotten gjort hittills.
– Vi var tidigt ute i Västerbotten och Norrbotten och uppmanade bönderna att skörda allt som går. Då fick jag först skäll, för man ville inte ta reda på gräs av låg kvalitet och kanske inte få avsättning för det. Men nu har många insett att även det gräset behövs, sade Lotta Folkesson.
Hon lyfte också de möjligheter som den trista sommaren trots allt nu ger.
– Konsumenter och kommuner har verkligen vaknat sedan den stora mediabevakningen i sommar. Vi har ett nu ett öppet fönster att fortsätta prata om viken av svensk och lokal mat, sade hon.

Anmälningsläget på nöt

Ett orosmoment Lotta Folkesson nämnde var att det blivit svårt att sälja livdjurkalvar som vanligen går söderut, vilket i sin tur kan slå hårt på gårdsnivå, då stödsystemet är utformat så att man inte får ha för många djur i förhållande till markareal.

Vad gäller anmälningsläget i norra Sverige berättade Nyhléns Hugosons VD, Magnus Nilsson, att lamm och gris kan man anmäla som normalt. Däremot kan den som anmäler nötkreatur i dag få vänta till vecka 9–10. Detta medan man i södra Sverige kan ha köer fram till i augusti 2019.

Magnus Nilsson, VD, Nyhléns Hugosons.

Har tät dialog med leverantörer

– Vi har alltid en högre tillgång på djur på hösten, men i år har vi högre anmälan jämfört med i fjol. Men vi har många fler lantbrukare som som anmäler fler djur med längre framförhållning än tidigare, och vi har också de som satsar och utökar, sade Magnus Nilsson.

Sedan torkan slagit till har man hittills endast behövt ta in djur i förtid från en–två gårdar, där det funnits oro.
– Vi har inte behövt slakta ut en enda mjölkgård, sade Magnus Nilsson, och tillade att de har en tät och bra dialog med sina leverantörer, för att hitta lösningar som fungerar för alla inblandade och djurens bästa.

Ulla Bergström, ordförande Norrmejerier. Foto: Johan Gunseus

Ökade kostnader på gårdsnivå

Norrmejerier framhöll de ökade kostnaderna på gårdsnivå till följd av torkan. Det handlar överlag om en 30-procentig kostnadsökning av foder, men även andra insatsvaror som el och drivmedel. Ulla Bergström, Norrmejeriers ordförande, menade att det sannolikt finns foder under hösten, men känner oro för hur läget blir till våren.

- Vi har lyckats förhandla upp priserna efter stor förståelse från handel och kunder, så nu höjer vi avräkningspriset till våra medlemmar från november. Vi känner också ett stort stöd från de norrländska konsumenterna. Det är dock fortsatt viktigt framåt inom livsmedelsstrategin att arbeta med de offentliga köken, sade Ulla Bergström.

Kan bli minskad invägning

Företaget skapar beredskap för en eventuell minskning av invägning av mjölk. Det är dock först nu när säsongen är slut som man börjar veta vad som samlats i ladorna. Tillsammans med medlemmarna genomförs en prognos på mjölkinvägning och fodertillgång. Den som har grovfoder att sälja är välkommen att kontakta Norrmejerier

Bred uppställning

Andra aktörer som medverkade på mötet var länsstyrelsen, Jordbruksverket, Växa Sverige, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Region Västerbotten, länsveterinären, Lantmännen, ett antal banker och kreditgivare, LRF Konsult, Fodercentralen, Revideco, Ekologiska lantbrukare och Strömdahla slakteri.

Samtliga diskuterade vad som kan göras på kort och lång sikt för att mildra effekterna av torkan. En lång lista med förslag har sammanställts, och det är upp till varje aktör att utifrån diskussionerna upprätta egna handlingsplaner.

Foderrådgivning viktigt

Bland annat lyftes behovet av foderrådgivning, med särskild inriktning mot de förhållanden som torkan skapat. Det påpekades också att särskilt får- och hästägare behöver nås av information om detta. Men även ekonomisk rådgivning, planering av avel och slakt, växtodlingsrådgivning och rådgivning övergripande på gårdsnivå behövs. Det finns nu också möjlighet att via Jordbruksverket få kraftig subvention på dessa tjänster.
När det gäller kreditgivare pekade många på att det är viktigt att ha tidig och god kontakt med dessa vid ekonomiska problem. En del menade också att kreditgivare bör lära mer om verksamheten, genom studiebesök med mera.

Bjuder in till träff efter nyår

LRF Västerbotten har redan agerat på flera sätt under torkan.
– Vi ska nu fortsätta att sprida information med råd via LRFs olika branschorganisationer, som LRF Kött, LRF Häst med flera. Vi måste också hålla igång arbetet inom vår omsorgsgrupp – bönder måste bry sig om varandra och signalera om det finns anledning till oro, säger Lotta Folkesson.
LRF Västerbotten kommer efter nyår att bjuda in till en föreningsledarträff samt företrädare för slakteriföretag och Fodercentralen, för att stämma av läget och vad som mer behöver göras.

LRF Norrbotten

I Norrbotten kommer ett liknande möte som hållits på länsresidenset i Umeå att ordnas i Luleå den 27 november.