På mötet fanns företrädare för olika organisationer, myndigheter, livsmedelsföretag, rådgivare, banker med flera. Tanken är att ge alla aktörer en samlad bild av läget för jordbruket efter den torra sommaren med minskade skördar och fördyringar. Deltagarna diskuterade gruppvis olika åtgärder för att lindra effekterna - på kort och på lång sikt. Resultaten ska sedan sammanställas.

Se en intervju med landshövding Magdalena Andersson och LRF Västerbottens ordförande, Lotta Folkesson, i klippet ovan.