– Nu har vi äntligen fått siffror som visar det vi anat, att hästnäringen bidrar väsentligt till ekonomin på landsbygden. Hästarna stärker t ex lantbruksföretagens ekonomi, genom försäljning av foder, säger Lotta Folkesson, ordförande för LRF Västerbotten, tillika för LRF Häst.

Alla siffror för riket och regionvis finns här.

Se en sammanfattning av rapporten.

Hon konstaterar också att hästverksamheten bidrar till att upprätthålla en veterinärkår i länet, något som övriga lantbruket är beroende av.
Hästnäringen är även en del i att hålla landskapen öppna, att upprätthålla den biologiska mångfalden och en viktig social verksamhet på landsbygden.

Regler måste ses över

För att utveckla hästnäringen ytterligare har LRF Häst tagit fram en strategi och handlingsplan. Det handlar bl a om att driva frågan om att se över regelverk kring hästföretagande.
– Fortfarande finns mycket att göra för att främja hästföretagandet och likställa dess villkor med annat företagande i jämförbara branscher. Utgångspunkten ska vara att hästen ses som ett lantbruksdjur, och hästhållning som naturlig produktionsgren i svenskt lantbruk, menar Lotta Folkesson.