Lantbrukarnas Riksförbund nationellt ökar från 139 717 till sammanlagt 139 880 medlemmar. LRF är Sveriges största småföretagarorganisation.
Sommarens torka, följd av skogsbränder, skapade en svår kris för många av Sveriges lantbrukare. Behovet av åtgärder och akut hjälp var stort.
– LRF prövades verkligen som organisation. LRFs förtroendevalda och tjänstemän, liksom enskilda lantbrukare, arbetade hårt för att minska effekterna av torkan, konstaterar Lotta Folkesson, LRF Västerbottens ordförande.

Gott samarbete

De gemensamma insatserna innebar bland annat att myndigheterna snabbt insåg att undantag måste göras i regler för att lantbruket skulle kunna få fram foder till djuren. LRF Västerbotten hade ett mycket gott samarbete med länsstyrelsen, livsmedelsindustrin, men också allmänheten ställde upp.
– Det ringde människor som erbjöd sina marker för bönder att skörda på eller för djuren att beta. Många fick nog sig en tankeställare om hur viktigt och sårbar vår livsmedelsproduktion är i Västerbotten och Sverige, säger Lotta Folkesson.

"Ger oss förnyad styrka"

Enskilda lantbrukare och LRF fick stort utrymme i medierna under de intensiva sommarmånaderna. LRFs arbete för att bibehålla och öka medlemskåren har också varit effektivt.
– Att vi nu fått utökat förtroende ger oss förnyad styrka att fortsätta arbetet för ökad regional livsmedelsproduktion, övergång till fossilfritt samhälle och viktiga landsbygdsfrågor, säger Lotta Folkesson.