Du som LRF-medlem är välkommen att kontakta LRF Medlemsservice på 010-184 40 00 eller medlemsservice@lrf.se om du vill veta mer om försäkringsrådgivningen och din medlemsförmån. 
Om du drabbas av en större skada kan du få hjälp av LRF Konsults försäkringsrådgivare. Första rådgivningstillfället är kostnadsfritt för LRFs medlemmar. 
I norra Sverige är det Birgitta Falk som är försäkringsrådgivare: 0934-558 22,
070-667 74 59

...............................................................................................

LRF Västerbotten och LRF Norrbotten intervjuade  Urban Hedman, besiktningsman och Tomas Ekman, skadeförebyggare, Länsförsäkringar i Västerbotten. Enligt dem finns ett antal punkter att tänka på för att förebygga tragedier som inträffade förra året.:

• Om man inte får tag på professionella snöröjare, skotta själv men tänk på säkerheten, använd säkerhetslina.
• Skottar man taket ska man skotta lika mycket på båda sidor annars blir det snedbelastning. Lämna även cirka tio centimeter på taket så att inte takbeklädnaden skadas.
• Om olyckan skulle vara framme är gången att försäkringsbolaget vid behov anlitar en konsult som åker ut och besiktar konstruktionen och ger ett utlåtande om dess konstruktion.

Ska ha vidtagit åtgärder

När det snöat ymnigt gäller det att vara uppmärksam på snön som hamnar på taken och tynger takkonstruktionen. Som fastighetsägare och försäkringstagare måste du vidta skäliga åtgärder för att få bort snön från taken.
– I försäkringsvillkoren är det formulerat att man ska ha vidtagit åtgärder för att skotta bort snön från taket i tid, om inte det är gjort minskar ersättningen om taket skulle rasa in, förklarar Urban Hedman, och Tomas Ekman.

Tomas Ekman, närmast kameran och Urban Hedman, Länsförsäkringar Västerbotten. Foto: Peter Kärr

Skärpta villkor

Skyddet mot snötryckskador i försäkringen är lite av ett katastrofskydd där man kan få hjälp om det kommer stora mängder snö på kort tid och det inte finns möjlighet att hinna skotta undan snön.
– Villkoren har skärpts när det gäller att skotta bort snö från taken om man jämför med för 5–10 år sedan för att få ut ersättning, förklarar Urban Hedman.
¬ 2018 hanterade Länsförsäkringar i Västerbotten fler inrasade ladugårdstak på grund av stora snömängder än vanligt, säger han, som tillägger att det framför allt handlade det om äldre ladugårdsbyggnader, där ägaren inte hade skottat bort snön.
– Därmed betalas heller ingen ersättning ut, säger han och fortsätter:
– Försäkringsvillkorens säkerhetsföreskrifter är tydliga, de anger att tak ska skottas om stora mängder snö samlas på taket. Är inte det gjort minskar eller uteblir ersättningen.

Konstruktionen spelar roll

Ett annat krav för att försäkringen ska kunna lämna ersättning,  är att byggnaden är riktigt konstruerad för att klara de snölaster som gäller på aktuellt ställe.
– Agera som om du inte hade någon försäkring då blir det rätt, inflikar Tomas Ekman, skadeförebyggare.
Det är inte moderna ladugårdar som är problemet, det är äldre ladugårdar där konstruktionen har åldersproblem eller byggnader där man gjort ingrepp i bärande stomme som rasar.
Maskinhallarna är ett större problem än moderna ladugårdar, menar Tomas Ekman.

Text: Peter Kärr