I motionen påpekar avdelningen att vanligt förekommande läkemedel till djur ofta är slut och att det kan dröja många arbetsdagar innan de finns på apoteken. Det leder till att de läkemedel som behövs akut måste istället veterinärerna ha i lager. Djurägaren måste då iväg och möta upp veterinären på någon plats.  I samma motion tar man även upp bristen på erfaren veterinärkompetens.

Bör lyftas in i livsmedelsstrategin

LRF Västerbottens regionstyrelse säger i sitt yttrande att när ”infrastrukturen”, som veterinärtjänster, semintjänster, maskinservice, med mera glesas ut, och till och med försvinner, blir det omöjligt att bedriva ett rationellt jordbruk. Frågorna är också angelägna ur beredskapssynpunkt. Regionstyrelsen föreslår stämman besluta att frågorna lyfts inom den regionala livsmedelstratregin.

Motionen är en av fem på regionstämman i Lycksele.

På stämman ska också två nya ledamöter väljas in.

Till Lycksele kommer som gästtalare Martin Moraeus, LRFs riksförbundsstyrelse, som bland annat ska ta upp äganderättsliga frågor.

Även ett antal utmärkelser delas ut.

Motioner och annan information om stämman.