Andreas Bergmark, 32 år, driver Bergmark gård med 50 dikor, totalt ca 150 köttdjur. Simon Holmlund, 37 år, har ekologisk köttdjursuppfödning med dikor och mjölkrasstutar, totalt cirka 50 djur. Han har även bl a potatisodling. 

Lotta Folkesson, Selsberg, Vännäs omvaldes till ordförande. Övriga i styrelsen är Pär Antonsson, Övre Bäck, Skellefteå, vice ordförande, Micael Forslund, Häbbersfors, Skellefteå och Ida Oderstål, Siksjönäs, Vilhelmina. Helena Ågren, Västra Selet, Vännäs och Elias Alfredsson, Näsland, Bjurholm hade avböjt omval.

Tänkte tillbaka på torkan

Lotta Folkesson anknöt i sitt tal till det besvärliga år som passerat, med snöskador, och sedan torka och bränder.
– När vi får ett sådant allvarligt läge som vi inte kan råda över är det kämpigt. Glädjande nog kan jag konstatera att LRF fungerar som bäst vid kris, och vi har kunnat vidta åtgärder och påverkat politiker och myndigheter, till att ta beslut att mildra krisen. 

Fler medlemmar

Hon påpekade ändå att effekterna av torkan ännu inte är över, men att den fått också positiva effekter.

– Många verkar tycka att vi gjort ett bra arbete, för vi är en av de regioner som ökat mest i medlemsantal under 2018 i landet. Ju fler vi är desto mer kan vi påverka i många viktiga frågor. Krisen har också gjort att allmänheten, politiker och myndigheter vaknat upp och börjat fundera över vad det är som de monterat ned.

"Äganderätten urvattnas steg för steg"

Gästtalare vid stämman var Martin Moraeus, LRFs riksförbundsstyrelse. Han hänvisade till att det sägs att äganderätten inte är hotad.

– De säger möjligen att brukanderätten är hotad. Men tänk om du äger en bil, måste betala skatt och försäkring, men sedan inte får köra den. Man måste förstå att äganderätten urvattnas steg för steg, men det är lite finurligare att ge sig på brukanderätten för folk hänger liksom inte med då, menade Martin Moraeus.

 Insamling till We Effect

En annan gäst var Anna Tibblin, generalsekreterare för We Effect, som berättade om deras biståndsarbete. Även Pär antonsson LRFs ambassadör för We Effect i Västerbotten medverkade. Vid stämman samlades totalt 6 320 kronor in till We Effect.

Motioner

Under regionstämman behandlades fem motioner från lokalavdelningarna. De rörde bl a brist på erfaren akutveterinärkompetens och läkemedel till djur på apoteken, men även krav på ökad brandberedskap ute i kommunerna, med tanke på sommarens skogsbränder. Samtliga motioner gick på styrelsens yttrande, och ingen motion beslutades gå vidare till riksförbundsstämman. 

Utmärkelser

LRF Ungdomens stipendium: Anne och John Baars, Eskilsbäck, Flarken. Paret kom hit från Holland 2016 för att ta över ett jordbruk med mjölkproduktion.  De satsar nu mer och har byggt ut för ytterligare en robot och kommer att mjölka 180 kor. LRF Ungdomen menar att paret sprider framtidstro och därför får de stipendiet på 5 000 kronor. 

Årets kulturstipendium: Tio Toppar Tavelsjö. Det är en besöksguide som hjälper besökare att hitta upp på tio berg. Bergen bjuder på olika upplevelser, olika svårighetsgrad och olika vyer. För varje berg finns en markerad stig från dess fot till toppen. Tio Toppar Tavelsjö bidrar inte minst till att göra naturen och landsbygden mer tillgänglig för både ortsbor och besökare, vilket är en viktig kulturgärning, menar regionstyrelsen i sin motivering. Eva Wiklund (bilden ovan), medlem i projektgruppen, tog emot priset.

Årets lokalavdelning: Vilhelminabygdens LRF-avdelning. Den har skapat nya mötesplatser för befintliga och nya medlemmar och har med sitt engagemang för lantbruksfrågor, matproduktion och landsbygden nått ut till allmänheten. LRF har fått en tydligare status och blivit mer kända i kommunen. Avdelningens ordförande Ida Oderstål tog emot priset.

LRFs hedersutmärkelse Silvernålen: Mikael Olofsson Södra Renbergsvattnet, Burträsk, Urban Persson, Gulltjärn, Robertsfors och Sybil Sundling, Yttre Långviken, Tavelsjö

Gröna hjärtat: Ängesbäckens lantbruk, Göran Olofsson, som gjorde stora hjälpinsatser i samband med brand i en ladugård. Ängesbäckens lantbruk, visade prov på stor handlingskraft och ordnade med gårdar, djur och transporter.