En arbetsgrupp har sedan slakteriet i Burträsk, Burträskbygdens kött AB, gick i konkurs tidigare i år, arbetat intensivt för att hitta en lösning.
– Det är mycket glädjande att vi nu kan erbjuda konsumenterna lokalt kött, som också är slaktat i närområdet, säger Andreas Bergmark, Vallen, ordförande för arbetsgruppen tillika ledamot i LRF Västerbottens regionstyrelse. Han driver också egen nötköttsproduktion via Bergmark Gård i Vallen.

Många ägare

Det är 17 delägare, varav Ackra Invest är störst och äger 49 procent, som står bakom det nya bolaget. Det ska erbjuda bygdens djurbönder sk återtagsslakt, styckning och paketering av kött, med inriktning på köttkvalitet och djurvälfärd i alla led. Slakteriet kan ta emot nöt, gris och lamm. Verksamheten planeras även att KRAV-certifieras. Personalstyrkan kommer att bestå av två slaktare samt en verksamhetsledare.
Det nya bolaget har ett annat koncept än det som försattes i konkurs.
– Driften i det nya bolaget kommer uteslutande att vara återtagsslakt där varje kund själv sköter sin egen försäljning. Den tidigare driften baserades på volymslakt, berättar Andreas Bergmark.

Har stöd i bygden

Arbetsgruppen har haft stort stöd från såväl boende som företagare i bygden. Skellefteå kommun har via näringslivskontoret aktivt kontaktat arbetsgruppen och erbjudit hjälp. Länsstyrelsen och Region Västerbotten har stöttat kring nätverkande, kompetensfrågor och samverkansfrågor.

Konsumenter mer medvetna

LRF Västerbotten välkomnar etableringen.
– Det finns goda möjligheter för bolaget att lyckas med tanke på den medvetenhet om lokal och hållbar mat som nu finns hos konsumenterna, säger Lotta Folkesson, LRF Västerbottens ordförande, som fortsätter:

– Vi behöver flera mindre slakterier i Västerbotten för att kunna tillgodose denna efterfrågan, liksom vi också behöver större slakterier i regionen som kan ta fram volymer för att förse befolkningen med den mängd mat som krävs.