Renbergsvattnets Lantbruk i Burträsk är en av de gårdar som deltar i satsningen på den nya utbildningen. Det är stor brist på djurskötare i näringen och gårdarna har blivit allt större med åren. Det har gjort att behovet av att anställa både en och flera medarbetare har ökat. 

"Bra upplägg"

–Jag hoppas att den här utbildningen kommer att locka många med intresse för djur och lantbruk. Och jag tänker att det är ett bra upplägg med kombinationen av skola och praktiskt arbete. Att eleverna kommer att göra praktik på flera gårdar och lära sig olika system och rutiner är bra för både eleverna och gårdarna. Eleverna får mer erfarenhet och vi på gårdarna kan få in nya tankar och idéer, säger Mikael Olofsson, delägare på Renbergsvattnets Lantbruk.

Ägarna av Renbergsvattnets Lantbruk; Mikael Olofsson och Fredrik Lundström, flankerar tidigare landsbygdsministern Sven-Erik Bucht, som besökte gården 2018.

Lärlingsutbildning

Utbildningen djurskötare i mjölkproduktion är en lärlingsutbildning som genomförs i samarbete med lokala mjölkbönder i Skellefteå kommun och Naturbruksgymnasiet i Burträsk. Utbildningen pågår mellan den 30 september 2019 och den 6 mars 2020. En dag i veckan på Naturbruksgymnasiet i Burträsk. Övrig tid på en mjölkproducerande gård inom Skellefteå kommun för att lära sig yrket praktisk.

– Det här är ett bra exempel på hur vi jobbar på VUX i Skellefteå. När en bransch har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens kan vi att skräddarsy en utbildning, säger Ellinor Berglund, utbildningsutvecklare på VUX.

Nära samarbete med branschen

Ett nära samarbete med branschen innebär både att utbildningen anpassas efter branschens behov och att företag i branschen ställer upp med de lärlingsplatser som behövs. Lärlingsplatserna är en förutsättning för att utbildningen ska kunna genomföras. En stor fördel i den här utbildningen är tillgången till Naturbruksgymnasiet där den schemalagda undervisningen sker.
Sista ansökningsdag är den 16 augusti.

Mer information