Vindelälven-Juhttátahkka biosfärområde omfattar Vindelälvsdalen, Laisälvdalen och nedre del av Umeälven. Det sträcker sig från norska gränsen till Bottenvikens kust, en sträcka på närmare 500 kilometer. Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling, det vill säga socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.

- Vi bönder har en viktig roll då vi har betande djur. Utan dem ser man ju inte ens Vindelälven, konstaterar Kristina Nordlund, LRF Vännäs.

Fler djur behövs

LRF Västerbotten har en plats i styrelsen som jobbat med projektet.
- Som jag ser det måste vi få fler bönder och fler betande djur för att området ska vara fortsatt attraktivt och skapa förutsättningar för ökad service. Det får absolut inte innebära fler restriktioner varken vad gäller jordbruket eller skogsbruket, säger Bertil Nygren, Vindeln, som företräder LRF.