Ko-Olles drivs Olof Nilsson och hustrun Anna-Lena plus fyra anställda. Det är bland de största mjölkföretagen i Västerbotten och Norrbotten, med 300 mjölkkor och lika många ungdjur.

– Vi har växt successivt. Det har rullat på bra för oss, förklarar Olof och Anna-Lena nickar. Hon sköter de administrativa rutinerna och har därmed också koll på kassaflöde och likviditet. Odlingsmarken är välarronderad och finns inom en radie på två mil. Gården brukar cirka 630 hektar, grönfoder 90 hektar, 30 hektar träda och resten vall. Skördeläget för i år ser bra ut.

– Grönfodret tog vi ganska tidigt. Ser även bra ut för andraskörden. Värmen har kommit igång, säger Olof Nilsson.

God arrondering

Drivkraften är att få en så rationell drift som möjligt med teknik som sparar tid och gör skötseln av gården ändamålsenlig och lönsam.
– Vi har ju bra med foder och bra arrondering, det är basen för oss.
1988 tog Olof Nilsson över hemgården. Går vi fram till 2006 blev det ett helt nytt lösdriftssystem med 130 kor, sedan dess har investeringarna duggat tätt.
– Vi har i princip byggt varje år, säger Anna-Lena.

Fler robotar

2008 introducerade de ett helt nytt lösdriftssystem för ungdjur. Plansilo med tre fack stod klart 2010. I mars 2012 tog de ett ordentligt kliv och fördubblade antalet kor från 150 till 300. 2014 installerades den tredje roboten som följdes av den fjärde året efter.
– Den femte roboten kommer i höst, säger Olof Nilsson.
Det nya kalvstallet stod klart att användas 2016 och 2018, en utbyggnad av befintlig ladugård för kvigor, luftiga ladugårdar med generöst inflöde av dagsljus.

Tror på framtiden

Olof Nilsson har en stark framtidsoptimism om lantbruket.
– Man måste vara optimist annars finns det ju ingen anledning att hålla på, vi har ju mark och foder, konstaterar han. Det är kanske därför Ko-Olles lantbruk har ytterligare investeringsplaner.
– Jag vill installera en sjätte robot, säger han.
På frågan om varför en sjätte robot, svarar Olof att han tänker sig en drift med fyra grupper, två av grupperna med två robotar i varje för att få mer ledig tid vid robotarna för de högmjölkande korna, i dag går de nuvarande fyra robotarna på max. En sjätte robot kräver en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ett måste om man passerar 400 djurenheter.

Text: Peter Kärr