Jorden och skogen i stan, som i år hölls den 11 och 12 september, fortsätter att vara en stark magnet för mellanstadieelever i Umeå och dess kranskommuner. Dagarna ger elever kunskap och en inblick i de gröna näringarna, och innehåller ett program och en vandring mellan cirka 30 stationer, med både teoretiska och praktiska övningar. Dagarna bygger på att LRF och en rad andra intressenter bidrar med såväl ekonomiska insatser som arbete vid de olika stationerna.

–  Det är en stor apparat att samordna dagarna, men väl värt besväret. Våra medlemmar efterlyser ofta mer kunskap om lantbruket i skolorna, och Jorden och skogen i stan är ett sätt att svara upp mot detta, säger Annika Häggmark (bilden nedan), projektledare, LRF Västerbotten.

Väcka nyfikenhet

Förutom ökad kunskap om lantbrukets betydelse kan Jorden och skogen i stan locka elever att göra studie- och yrkesval inom de gröna näringarna.

–  Vi vet att det kommer behövas mer arbetskraft inom de gröna näringarna, och här kan vi på ett lekfullt sätt väcka barnens nyfikenhet på de olika yrkena, säger Annika Häggmark.

Under årets arrangemang gjorde även företrädare för lärarutbildningen vid Umeå universitet studiebesök. Ambitionen är att LRF och lärarutbildningen nu gemensamt ska titta på hur gården kan användas som en pedagogisk resurs.

Besöker skolor

I Norrbotten är en av tre tjänster inom den regionala livsmedelsstrategin, Nära Mat, som LRF Norrbotten varit med och tagit fram, inriktad på hållbar livsmedelskompetens i skolan.
–  Jag hjälper rektorer och lärare att utveckla undervisningen i frågan, berättar Gunnar Jonsson, vid Nära Mat.
I höst har han hittills hunnit med 17 besök på skolor, där han ofta också träffar elever. Matfrågan har blivit högaktuell bland barn och ungdomar sedan den senaste klimatrapporten från FN som fokuserade på markanvändning.
– Framför allt högstadie- och gymnasieskolor hör av sig och de vill ha svar på vad som är rätt och fel i matfrågan. Får man t ex inte äta kött? berättar Gunnar Jonsson.


Gunnar Jonsson

"Sätt maten i lokalt sammanhang"

Han menar att det är olyckligt att maten beskrivs som ett miljöproblem.
–  Vi ska vara stolta över den närproducerade maten, och när man pratar om mejeri, kött och vegetabilier måste man se till platsen där det produceras. Vi har ju inga problem med vatten som t ex i Brasilien. Att sätta maten i ett lokalt sammanhang är mitt huvudbudskap till skolorna, säger Gunnar Jonsson.
Övrigt som LRF regionalt gör inom området barn och skola är att delta vid de läromedelsmässor som ordnas för lärare. Där visas framför allt det digitala läromedlet Bonden i skolan upp. LRF erbjuder även skolorna besök på gårdar, där ett antal LRF-medlemmar ställer upp.