Den kommunala förskolan Gitarren i Umeå ska sluta servera kött till barnen och satsa på vegetarisk kost – för klimatets skull. Vi tvivlar inte på pedagogernas och föräldrarnas välvilja och önskan att göra en insats, men tyvärr missar de att se till helheten. Det må vara, men värre är att Umeå kommuns måltidsservice spelar med i samma enkla ackord, och hoppas att fler förskolor följer efter.

Regional livsmedelsstrategi

Umeå kommun omfattas av den regionala livsmedelsstrategin, som drivs av Region Västerbotten, länsstyrelsen och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Målet med denna är att öka den lokala matproduktionen. Det kan man inte göra om fokus ska vara importerade vegetabilier.

Varje människa får självfallet äta vad hen vill, men tror man att man måste äta enbart vegetariskt på grund av hållbarhetsskäl, har man inte följt med i den – tack och lov – mer nyanserade debatt som nu förs.

Ät grönsaker när det finns

Det är bra att veta att mycket av de vegetabilier som importeras inte sällan har besprutats frikostigt, att arbetsvillkor för anställda är under all kritik – till det kommer långa transporter. I Västerbotten har vi på grund av klimatet begränsade möjligheter att ta fram vegetabilier. Men det vi odlar bör förstås ätas när det är säsong. Vi kan odla mer potatis, morötter och andra grönsaker här, med liten användning av växtskyddsmedel, mycket tack vare det kalla klimatet.
Men att odla baljväxter med högt proteininnehåll i Västerbotten, som bönor och linser, är inte möjligt.

Vårt klimat passar för djurhållning

Våra marker och vårt klimat passar däremot utmärkt för att hålla djur. Dessutom har vi god tillgång på vatten. Gräset växer otroligt bra på våra breddgrader, men gräs kan ju vi människor inte äta. Det gör däremot till exempel kor och får. Genom tiderna har människor i vårt geografiska område livnärt sig på och fått i sig viktiga näringsämnen tack vare att djuren kan omvandla gräset till mjölk och kött åt oss. Till skillnad från djurhållning som exempelvis bidrar till att regnskog huggs ned är vår produktion själva förutsättningen för biologisk mångfald. Betande djur i hagmarker gör landskapet rikt på värdefulla växter, blommor och insekter, som i sin tur lockar till sig fjärilar och fåglar.

Djurens gödsel är viktig

I vår landsände odlar vi framför allt gräs till djuren. Detta gräs binder in koldioxid. Vår djuromsorg bidrar till en extremt låg antibiotikaanvändning och gör Sverige till föregångsland i världen. Vi behöver djuren också för deras gödsel, för att kunna tillföra jorden ny näring, så att vi kan odla på nytt. Utan djurens gödsel skulle det inte bli några nya vegetabilier.

Ingen annan yrkesgrupp är så direkt berörd av klimatförändringar som vi bönder, då vi arbetar med naturen och det ekologiska kretsloppet. Det är viktigt för oss att bidra till att minska det globala klimatavtrycket så mycket vi kan. Svenskt jordbruk är redan i dag mycket klimatsmart och miljöeffektivt, och lyfts ofta fram som ett gott exempel på hållbart jordbruk i världen. Det gäller såväl mejeri- som köttproduktion och vegetabilier. Många forskare som får frågan om hur konsumenter ska kunna välja rätt svarar; ”ät svenskt”. Men vi siktar på att bli ännu bättre, det pågår utveckling med ny teknik och nya metoder.

Ansvarslöst att inte bidra till hållbart jordbruk

Mycket tyder trots allt på att norra Europa kommer att få axla ett betydligt tyngre ansvar för att försörja världens växande befolkning i framtiden, då jordar längre söderut kommer att bli svåra eller till och med omöjliga att bruka. Att då, från kommunalt håll näst intill motarbeta utvecklingen av ett nära jordbruk istället för att bidra till det, är faktiskt ansvarslöst.

Enkla regler att följa

Frågan om hållbarhet är betydligt mer komplex än kött eller inte kött. Och det är skillnad på kött och kött. Det gäller att förstå att globala siffror för jordbrukets klimatpåverkan inte alls liknar de svenska förhållandena. Hållbarhet är ett komplicerat ämne, men det finns ändå några enkla regler att följa:

  • Sluta kasta mat
  • Ät efter säsong
  • Välj lokal eller svensk mat

PS. Barn, pedagoger och föräldrar på förskolan Gitarren är varmt välkomna att kontakta oss för besök på någon av våra gårdar, så vi kan berätta mer om vårt hållbara jordbruk.

Lotta Folkesson
ordförande LRF Västerbotten