LRF i Vilhelmina ville göra folk medvetna om fördelarna med lokal mat, och demonstrerade två olika sorters mattallrikar för förbipasserande i kommunhuset under vecka 47. Den ena bestod av kött, potatis och morötter från Vilhelmina och Umeå samt grädde från Norrmejerier. Den kostade 24 kronor att tillaga och hade endast 444 km i transport. Den andra av ris, sojabaserad biff från Kina, avokado från Mexico och kokosmjölk från Papa Nya Guinea. Den kostade 57 kronor och hade hela 35 340 km i transport.

Avstånd fågelvägen
– Avståndet som vi räknade ut är fågelvägen från den plats varifrån den importerade maten producerats. I verkligheten skulle naturligtvis skillnaden blivit ännu större om vi räknat på den faktiska transportsträckan. Det hade också varit intressant att räkna på varje tallriks koldioxidutsläpp, skatteintäkter till kommunen, bidrag till biologisk mångfald osv, men vi blev tvungen att begränsa oss då detta är något som vi i vår styrelse gjort på vår fritid, berättar Ida Oderstål, ordförande för LRFs kommungrupp.

Artikeln, som är ett sammandrag av alla aktiviteter som LRFs kommungrupper i Västerbotten och Norrbotten genomfört för att förklara hur de gröna näringarna har en nyckelroll i omställningen till det fossilfria samhället, var på torsdagen uppe i över 100 000 sidvisningar.


Ida Oderstål, LRFs kommungrupp i Vilhelmina.

Saknas inte kunder
I Vilhelmina finns en REKO-ring, en Facebookgrupp där lokala livsmedelsproducenter och konsumenter träffas och gör affärer. Dess stora dilemma är inte att det saknas kunder utan tvärt om, det finns för få producenter.

– Trots att vi befinner oss i ett landskap som lämpar sig ypperligt för att producera naturbeteskött, mjölk, potatis och grönsaker finns det nästan ingen som anser det mödan värt att starta företag inom djurhållning eller odling här hos oss. Det är jättetråkigt att så fin odlingsbar mark står obrukad när man 1000-tals mil härifrån utarmar jordarna för att sedan transportera hit maten till oss. Vi tror dock att om intresset för lokalproducerad mat fortsätter öka kommer vi bli fler producenter, säger Ida Oderstål.