Under vecka 47 samlade LRF folkrörelsen för att samtidigt på olika platser runt om i landet berätta för framför allt politiker och tjänstemän om de gröna näringarnas nyckelroll i omställningen till det fossilfria samhället. LRFs kommungrupp i Vilhelmina hade räknat ut kostnad och antal kilometer för två olika typer av tallrikar som visades upp i kommunhuset.


­Ida Oderstål, ordförande i LRF Vilhelminas kommungrupp.

– Den lokala tallriken bestod av kött, potatis och morötter från Vilhelmina och Umeå samt grädde från Norrmejerier. Den kostade 24 kronor att tillaga och hade endast 444 km i transport. Den importerade tallriken var vegetarisk och bestod av ris från Japan, sojabaserad biff från Kina, avokado från Mexico och kokosmjölk från Papa Nya Guinea. Den kostade 57 kronor och hade hela 35 340 km i transport, säger Ida Oderstål, kommungruppens ordförande.

Många blev överraskade

Hon berättar att många blev förvånade över avstånden, och att de importerade grönsakerna var dyrare än de lokala.

– Någon fick sig även en tankeställare gällande riset. När man besöker en restaurang så väljer man ofta ris av ren vana, man kanske skulle välja potatis istället. Potatis odlas i Vilhelmina och den går att köpa via REKO-ringen, säger Ida Oderstål.

Politiker i rörelse

I Piteå fick LRFs kommungrupp bokstavligen upp pulsen rejält på de inbjudna politikerna, tjänstemännen och den allmänhet som kom till träffen i lokalen Vardagsrummet i centrum. De fick börja med att göra gympaövningar!

–  Ja, det är ju bevisat att fysisk rörelse gör att man tar åt sig kunskap bättre, och vi ville att besökarna skulle minnas vår träff, berättar Nina Olovsson, kommungruppens ordförande och ”gympaledare”. De fysiskt aktiva politikerna hamnade på bild i Piteå-Tidningen.


Samtal om det lokala jordbruket i Piteå.

Blev inbjudna till vidare diskussion
Huvudbudskapet från LRF var att kommunen bör hitta vägar att stötta de gröna näringarna, och ta ställning för det lokala jordbruket. LRF hade flera egna talare som berättade om jordbrukets utveckling, med åkermark som försvinner och en låg självförsörjningsgrad i Norrbotten (cirka 20 procent). LRF hoppas att kommunen ska börja upphandla mer lokal mat.
­ – Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) bjöd in oss för vidare diskussion om hur vi kan öka självförsörjningsgraden i Piteå, och det känns ju fantastiskt bra, säger Nina Olovsson.
Besökarna bjöds på en lokalproducerad smörgås med rökt lamm, Norrgott samt gurka och morötter från Sverige.

Myndigheternas roll diskuterades
I Vännäs satsade kommungruppen på temat god myndighetsutövning, och bjöd in politiker och tjänstemän från kommunen och länsstyrelsen till en träff på Norrmejerier i Umeå. Det blev först studiebesök och lunch innan diskussionerna tog vid. Från böndernas sida lyftes bland annat djurmärkningsreglerna, ibland kan öronen bli flikiga och det är lätt att märkena försvinner. Sanktionerna är orimligt hårda. Det borde vara lättare att söka dispens. En annan fråga som togs upp är om myndigheterna kan vara rådgivande och inte enbart kontrollerande.
– Men det känns som om myndigheterna är oerhört styrda, att det inte går att rucka en millimeter. Jag tror ändå det är bra med sådana här träffar, det blir en lite mjukare kontakt och förhoppningsvis tar de med sig något av det vi förmedlade, säger Stellan Strand, ordförande i LRFs kommungrupp i Vännäs.

Visade upp möjligheterna
Det är fler kommungrupper i Västerbotten och Norrbotten som ordnat aktiviteter. I Älvsbyn bjöds politiker och allmänhet in till en träff för att visa på möjligheter inom de gröna näringarna. Det var föreläsningar om REKO-ringar, grönsaksodling, insekter och jordgubbar med mera. Det var ett samarrangemang med kommunen, Företagarna och Ekonomisk förening Kreativa företagare/byar. 

Brandberedskap
LRF Åsele-Fredrika arrangerade i samarbete med Norrskog, Norra skogsägarna och Studieförbundet Vuxenskolan ett möte angående skogsbränder. Det blev information från räddningstjänsten och försäkringsbolag och diskussion efteråt. Cirka 40 personer slöt upp.


Räddningschef Conny Sandström, Åsele och Robert Karlsson, Länsförsäkringar, vid LRFs träff.

I Pajala har LRF träffat kommunalrådet Ulrica Hammarström (S), där bl a vindkraft och dess möjligheter togs upp, liksom lagförslaget om samisk konsultation. LRF anser att förslaget urholkar äganderätten då samiska företrädare föreslås ska mer inflytande och bestämmande över andras mark och egendom.

I Överkalix bjöds kommunalråden och näringslivssamordnaren ut på besök på en mjölkgård. LRFs kommungrupp har tidigare  medverkat till att Överkalix kommun prioriterar lokalproducerad mat före ekologisk.

Möte om hur få nyanlända i arbete
I Nordmaling ordnade kommungruppen en debatt med lokala politiker och där diskuterades jordbruket och beredskap. Och i Robertsfors arrangerade LRFs kommungrupp ett möte med Arbetsförmedlingen och inbjudna bönder. Detta för att  planera för hur arbetslösa nyanlända ska kunna komma in i arbetslivet inom de gröna näringarna. Gösta Holmberg (t v nedan)  och Sven-Olof Resoluth utsågs till ambassadörer i Robertsfors kommun och fick varsitt diplom.

Fler kommungrupper i Västerbotten och Norrbotten planerar för aktiviteter längre fram.